Digitálna EQ vo forme mediačného semináru v Dunajskej Strede

DIGEQ alebo digitálna emocionálna inteligencia v Dunajsje Strede sa viezol v nálade trojdňovej bezpečnostno-psychologickej diskusie. Prvý deň medzinárodnej konferencie o digitálnej emocionálnej inteligencii sa konal v priestoroch dunajskostredkej vysokej školy za účasti OZ FutuReg, medzi témami konferencie bola mediácia, ochrana detí, online bezpečnosť a prepojenie všetkých tieto do sociálnej práce. Viacerí z prednášajúcich boli učitelia Vysokej školy svätej Alžbety v Dunajskej Strede, ktorí zdôraznili, že vo vzdelávaní a jeho pododboroch je čoraz väčšia potreba zvyšovania digitálnej emocionálnej inteligencie, keďže práve prostredníctvom vzdelávania dokážeme najefektívnejšie osloviť deti a ich okolie a pripraviť aby využívali online svet, napr. riešenie a prevencia online šikanovania, digitálna sebaobrana a používanie online bezpečnostných nástrojov. Zúčastnenými partnermi boli Základná škola a gymnázium Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló a Glafka v Prahe, ktorá sa zaoberá vzdelávaním dospelých. Spoluprácou partnerov je pripravená metodická príručka a spoločenská hra, kde online a offline svet prepájajú vzdelávacie videá. Predstavená bola aj spoločenská hra „Follow Me“, prostredníctvom ktorej sa deti môžu naučiť prvky kritického myslenia a ich praktické využitie. Druhý deň konferencie navštívil tím DIGEQ Strednú odbornú školu pre rozvoj vidieka v Dunaszerdahely, kde sme mali možnosť sledovať školskú mediačnú hodinu, ktorú lektorovala mediátorka Lívia Bott Domonkos.
Atmosféra triedy bola mimoriadne uvoľnená a veselá, deti sledovali interaktívnu prezentáciu a následne sa s nadšením zapájali do situačných úloh. Tretí a posledný deň konferencie sa konal v konferenčnej miestnosti New York v Dunajskej Strede Témami prezentácií boli online trendy, online bezpečnosť a kyberšikana.
Záujemcovia sa mohli zúčastniť podujatia online aj offline po krátkej registrácii zadarmo. Po prezentáciách si účastníci mohli prevziať diplomy. Posolstvom konferencie bolo jednoznačne to, že kľúčom k online bezpečnosti je vzdelávanie. Vzhľadom na to, že spoločenské a technologické zmeny prebiehajú neustále, je potrebné im prispôsobiť aj vzdelávacie metódy. Za svoj cieľ považujeme, aby deti a ich okolie dokázali na tieto technologické zmeny čo najrýchlejšie a najefektívnejšie reagovať. Stretnutia pokračujú v Budapešti a Prahe.
Vzdelávacie materiály vytvorené počas projektu si môžete stiahnuť z webovej stránky FutuReg. Konferencia bola podporená Európskou únoiu číslo projektu DIGEQ podprogramu ERASMUS+.

Erasmus+ project called Digital Intelligence growth via Emotional Quality of Youth DIGEQ.

Project number 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913.