Dobrovoľníctvo

Radi vás zapojíme do tímovej práce, ak sa chcete dozvedieť, ako funguje vzdelávanie o online právach ako sa robia kvalitatívne štúdie k vybraným spoločenským trendom.

U nás sa môžete zapojiť do prípravy a podľa vášho vzdelania či zručností aj do realizácie školení pre rôzne cieľové skupiny v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rovnosti príležitostí žien a detí alebo digitálnych zručností.

Či už máte 18 alebo 60 rokov,  celý deň alebo len pár hodín týždenne, prezenčne alebo online, ozvite sa nám. Požadujeme len rešpekt k ľudským právam a minimálne mesiac na pôsobenie u nás.