Čo je FutuReg?

„Deti sú budúcnosťou regiónu.“

Hlavnou misiou FutuReg  je od roku 2015 propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt na Žitnom ostrove, podporovať zvýšenie povedomia o právach detí,  presadzovať rozvoj zdravého a šťastného detstva,  ako aj občianskej spoločnosti a regiónu ako celku pomocou vedy, výskumu a neformálneho vzdelávania.

„Detstvo je jedinečné a neopakovateľné a preto by sme si mali uvedomiť, že čas, ktorý venujeme deťom, sa nám vráti. Deti majú právo na to najlepšie.“

Našim poslaním je podpora udržateľného rastu regiónu pre budúcnosť našich detí, preto sa venujeme aj udržateľnej ekonomike a spoločenským vedám, ktoré sú deťom priateľské (tzv. Childonomics).

Poslaním združenia sú dva piliere :

  1. pomoc deťom, pretože sú budúcnosťou regiónu.
  2. pomoc regiónu, pretože je priestorom pre život budúcej generácie.

Projektami a činnosťami OZ sú:

  • Prvý online poradenský portál  v maďarčine vznikola na Slovensku v roku 2015 a rozrástol na trojjazyčný Minority Kids, ktorý sa venuje právam, výchove detí  a rovnoprávnosti detí .
  • Od roku 2017 sme organizovali rôzne podujatia a projekty v rámci Minority Kids pre deti a matky boli: BabyCultArt – kultúra a rozprávnková terapia, MultiKultiKids a ďaľšie.
  • Od roku 2017  sa venujeme  aj výskumným projektom: Zborník konferencie Minority Kids, Najlepší záujem dieťaťa, Suburbanizácia I, II, III, Spoločný cezhraničný región.
  • V roku 2019 sme pustili sériu workshopov v oblasti vzdelávania: Rozvíjaj  (sa) – Fejlődj és fejlessz, Neboj sa Grantov (Pályázzatok) a Základy projektového managementu
  • Od roku 2020 spolupracujeme so strednými školami na projekte Rovesnícka mediácia a so základnými školami na projekte Tolerancia pre deti.