NAJLEPŠÍ ZÁUJEM

 EBOOK NAJLEPŠÍ ZÁUJEM – ŠTÚDIA

Zámerom projektu je realizácia vedeckej štúdie pod názvom Najlepší záujem maďarských detí na Slovensku. Štúdia, ktorá v maďarčine ešte spracovaná v písomnej podobne nebola vychádza z poznatkov projektu Minority Kids, ktorý funguje už tretí rok online. Experti participovali aj na projekte konfenrecia Deti v menšinách a Minority Kids Offline, kde si zhrnuli svoje poznatky v oblasti výchovy,kultúry a možností detí žijúcich v národnostných menšinách. Hlavné projektové ciele sú: expertne analyzovať presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v menšinovom prostredí. Cieľové skupiny sú organizácie, zaoberajúce sa s deťmi, školy, škôlky a najdôležitejší dospelí v živote dieťaťa (rodič, pedagóg).