Bezpečne na internete – 2 ročník KIDSAFEDU pomocou Kooperatívy

Bezpečne na internete – Deti v bezpečí

Nedávno dokončil FutuReg druhú etapu projektu  KIDSAFEDU, ktorého druhý ročník bola na ceste. KIDSAFEDU.ONLINE

Cieľom projektu bolo poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, online vzdelávania práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. V rámci projektu sme posudzovali potreby cieľových skupín – detí a dospelých, keďže od roku 2020 sa školy stali online inštitúciami, rodičia učiteľmi a učitelia boli aj sú nútení sa učiť nové IT zručnosti. Ak najdôležitejší dospelí pre deti a osvetové kampane nereagujú dostatočne rýchlo a jasne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže vyhrotiť a niekedy dokonca prerásť do kyberšikany. Podľa platformy Safer Internet EU každé tretie dieťa zažilo nejakú formu kyberšikany.

Mali by sa rodičia vzdelávať a  dozvedieť sa viac?

Vytvorili sme kurz, ktorý podporuje prácu škôl, podporou projektu. Program pozostáva zo vzdelávacej a podpornej časti programu a jeho účelom je podpora vzdelávania a projektov zameraných na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mládež.  Cieľom projektu KIDSAFEDU 2.0 je pokračovať v prvom ročníku projektu KIDSAFEDU a v tomto programe poskytovať odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, online vzdelávania práv a oboznamovania sa s bezpečnými vzdelávacími nástrojmi. 2.0 evokuje IT svet, ale aj druhú etapu digitalizácie. V rámci projektu zisťujeme potreby cieľových skupín detí vo veku 13-18 rokov.

Podľa platformy Safer Internet EU každé tretie dieťa zažilo nejakú formu kyberšikanovania a v roku 2020 sa tento podiel zvýšil. Hlavnými aktivitami projektu sú workshopy na školách o digitálnom detstve, rozširovanie digitálnej znalostnej platformy a vzdelávacie materiály v oblasti kyberšikany. V roku 2021 sme v rámci projektu spozorovali, že aj tí najdôležitejší dospelí sú deti a osvetové kampane nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže zmeniť na Internetové šikanovanie a vytváranie nebezpečného prostredia pre deti. Čakáme naďalej na záujem stredných škôl, ktoré by mali záujem absolvovať náš program. V druhej etape projektu v roku 2022 sme:

  • Vytvorili sme mesačnú publikáciu praktických odborných materiálov s odkazmi a videami a možnosťami chatovania s trénermi.
  • Zorganizovali  aj sieť školských mediátorov vo forme podporných skupín
  • Sfunkčnili sme platformu pre školy a učiteľov, ktoré zhromažďuje kopu digitálnych zručností.

Spolupracovali sme s predchádzajúcimi školami, aj s novými.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Kooperativa Deti v bezpečí.