DEQ

Digitalizované emocionálne otázky (Digitalized Emotional Questions ďalej DEQ) je vzdelávací projekt pre mladú generáciu sa zameriava predovšetkým na priamu podporu mládeže emocionálnou pohodou, riešenie konfliktov posilnením seba podpory a vzájomnej podpory. Dôležitou súčasťou projektu sú aktivity zamerané na elimináciu nenávistných prejavov, konfliktov a šikanovania na internete a efektívnu komunikáciu. DEQ pre mládež vytvára dialógové metódy so zapojením mladej generácie so špeciálnymi potrebami po pandémii a v ére kríz, a vojny motivujúc tak účastníkov k aktívnemu občianstvu. Pracovníci s mládežou rozširujú svoju digitalizáciu pre inkluzívne vzdelávanie mladých ľudí a na základe prieskumu podľa ich potreby navrhujú MOOC edukačný portál spôsobom DCR- Dialo. Mladí ľudia sa vzdelávajú v nových zručnostiach a posilňujú kritické myslenie a emocionálnu rovnováhu v rámci predmetu Obchodné rokovania. Spolupracujúcim odborným partnerom je katedra Medzinárodného manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Projekt spája organizácie FutuReg, Mentál-Mankó, Fundacja Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy“ a Artevio.

AKTIVITY PROJEKTU

  1. Project Management
  2. Dialogue Conflict Resolution
  3. Online Education Module
  4. Dissemination
  5. Transnational Meetings

Prvý Kick Off Meeting v Bratislave