DEQ

Digitalizované emocionálne otázky pre mladú generáciu sa zameriava predovšetkým na priamu podporu mládeže emocionálnou pohodou, riešenie konfliktov posilnením seba podpory a vzájomnej podpory. Dôležitou

súčasťou projektu sú aktivity zamerané na elimináciu nenávistných prejavov, konfliktov a šikanovania na internete.

 

DEQ pre mládež vytvára dialógové metódy zo zapojením mladej generácie so špeciálnymi potrebami pandémie a v ére ukrajinskej vojny motivujúcej účastníkov k aktívnemu občianstvu. Pracovníci s mládežou rozširujú svoju digitalizáciu

na inkluzívne vzdelávanie mladých ľudí. Mladí ľudia sa vzdelávajú v nových zručnostiach a posilňujú kritické myslenie a emocionálnu rovnováhu.

 

Projekt spája organizácie Futureg, Mentál-Mankó, Fundacja Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy“ a Artevio.