Blog Minority Kids

WEBOVÁ ONLINE PORADŇA MINORITY KIDS

Cieľom projektu je ochrana práv a záujmov detí a matiek žijúcich v menšinách pomocou online nástrojov. Konkrétne chceme vytvorením stále relevantného obsahu blogu minoritykids.sk zapojiť čím viac aktivistov do projektu a na dlhodobo existujúcej stránke organizácie a zabehnutom blogovom fóre priniesť unikátny obsah.Blog je zároveň aj poradenským projektom pre deti a veľmi obľúbená čitateľmi, keďže sa zaoberá s rodinným životom, výchovou, vzdelaním a cestami života dieťaťa. Problémy detí sa síce dajú riešiť osobne u špecialistov, ale je dobré nájsť maďarského odborníka v okolí, zámerom preto je Minority Kids prvý maďarský rodinný poradenský portál na Slovensku, ktorý zároveň buduje komunitu expertov. Články sa zaoberajú s rovnoprávnosťou pri výchove menšinového dieťaťa v ľudskej a dôstojnej podobe pre matku a dieťa. Hlavná aktivita je odborné šírenie informácií v maďarčine, aby sa deti vychovávali s inými deťmi z majoritnej spoločnosti, aj keď vo svojom okolí dostávajú informácie pomocou matky. Podobné informácie v maďarskom jazyku na Slovensku nie sú dostupné a tematicky zoradené v sekciách ako Detská duša, Zdravie, Materstvo, Výchova, Online poradňa. Zaregistrovali sme veľký záujem o naše články, preto chceme pokračovať aj v roku 2018 pre cieľové skupiny, rodiny, matky, zameriavať sa viac na otcov a rovnoprávnosť rodičov. Cieľovú skupinu rozširujeme aj na starých rodičov a pedagógov.