Rozvíjaj sa „nekonfliktne-online-po pandémii“

Projekt rozvíjaj sa nekonfliktne cieĺom projektu je vzdelávanie a pomoc mladých

I. Rozvíjaj sa – 2020 realizácia  2020-03-11 / 2020-08-31

Cieľom projektu je vzdelávanie a rozvoj a mladých ľudí a detí s informovaním, vzdelávaním a komunitnou
pomocou. Projekt má rozvíjať sociálne zručnosti pomocou tréningov a vytvorením praktických workshopov.
Chceme budovať sieť rodičov, odborníkov, aktivistov v oblasti praktického vzdelávania, pripraviť mladým
kurzy v oblasti finančnej gramotnosti, občianskeeho rozvoja a kompetencií, zapojených do procesu
aktívneho vzdelávania. Cieľovou skupinou sú deti a mladí v Šamoríne vo veku 10-30 rokov

II  Rozvíjaj sa bez konfliktov  2021-03-11 / 2021-09-31 

Cieľom projektu je vzdelávanie a rozvoj mladých s komunitnou pomocou školení a workshopov. Projekt rozvíja sociálne zručnosti pomocou tréningov, kurzov, školení a workshopov. Plánujeme vybudovať sieť
odborníkov a aktivistov v oblasti praktického vzdelávania, pripraviť mladým kurzy v oblasti finančnej gramotnosti, riešenia konfliktov, osobnostného rozvoja, sociálnych zručností spôsobom aktívneho vzdelávania. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia v Šamoríne, ktorí sú ochotní sa učiť a rozvíjať s

III   Rozvíjaj sa bezpečne online  Rozvíjaj sa bezpečne online 2021-09-31 – 2021-12-31

1.tréningy zamerané na sebapoznanie, programy realizované ako pracovná terapia, riešenie konfliktov,
2.získavanie zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce po následkoch COVID-19,tréningy
komunikačných zručností,kurzy finančnej gramotnosti, tréningy manažérskych zručností, zručností v písaní
projektov,
3.aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností ako asertivita, komunikácia, online bezpečnosť detí

IV. Rozvíjaj sa po pandémii  2022 realizácia jún- júl- august 2022 Konflikty nekonfliktne

Cieľom projektu je vzdelávanie a rozvoj mladých s komunitnou pomocou školení a worshopov. Projekt rozvíja
sociálne zručnosti pomocou tréningov, kurzov, školení a workshopov. Plánujeme vybudovať sieť odborníkov
a aktivistov v oblasti praktického vzdelávania, pripraviť mladým kurzy v oblasti finančnej gramotnosti,
riešenia konfliktov, osobnostného rozvoja, sociálnych zručností spôsobom aktívneho vzdelávania. Cieľovou
skupinou sú mladí ľudia v Šamoríne, ktorí sú ochotní sa učiť a rozvíjať sa