Vzdelávací kurz Grant management & Projekt management

Praktický vzdelávací kurz pre záujemcov o prácu, pre neziskové organizácie o tom, čo potrebujete vedieť o rozvoji projektov, aby ste mohli napísať, implementovať a dokončiť úspešný projekt.

Chcete implementovať super myšlienku, ale neviete, kde pre ňu nájsť zdroj? Aj keď viete, kam sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už napísali žiadosť, ale tá vtedy nebola úspešná a chcete ju prepracovať? Chcete prehľad o svete žiadostí? Alebo chcete ibac získať nové vedomosti o zaujímavej téme, ktorá by vám mohla otvoriť nové horizonty?

Koho by mohlo zaujímať školenie?

=záujemcovia o prácu, ktorí si hľadajú prácu v oblasti projektového alebo managementu

=občianske združenia, neziskové organizácie, obce kultúrne a iné neziskové inštitúcie

Modul kurzu:

Náš kurz prebieha v týchto termínoch.

1. termín – zameraný viac na projektové riadenie

PROJEKT MANAGEMENT 19.-23.decembra 2022  každý deň od pondelka do piatka medzi 8:00-16:00

2.terním zameraný skôr na grantovú prípravu

GRANT MANAGEMENT 9. – 13. januára 2023 každý deň od pondelka do piatka medzi 8:00-16:00

Nový štart do nového roka,vhodný ako vianočný darček.

Cena 5 – dňového komplexného vzdelávacieho kurzu 40 hodín za týždeň a 60 hodín domácou praktickou úlohou s konzultáciami vo forme konkrétneho pripraveného projektu alebo grantu je v hodnote 1500 EUR (nie sme platcami DPH, konečná cena)
POZOR!!!! Ak chcete kurz absolvovať úplne zadarmo tak sa zaregistrujte ako ZoZ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce.