Multikultúrne rozprávky

Cieľom projektu je prezentácia multikultúrnych rozprávkových večerov pre národnostné menšiny predovšetkým maďarské, české a rómske deti a ich matky, rodičov.Chceme realizovať spoločný tvorivo-zážitkový workshop pre deti na zmiešanom národnostnom území, kde si budú cez obrazovo-textovú prezentáciu predstavovať  krásy literatúry, rozprávok, tradičných zvyklosti, kultúru a zvyky národa, národnostnej menšiny a regiónu.Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér medzi príslušníkmi majoritného národa a národnostných menšín. Tieto bariéry často plynú z nepoznania a neporozumenia medzi viacerými národnými, národnostnými, etnickými a kultúrnymi skupinami obyvateľstva na jednom území. Špeciálne juhoslovenské oblasti sú územia, kde žije slovenské, maďarské a rómske obyvateľstvo spolu už niekoľko rokov. Napriek tomu nie vždy a všade je znalosť kultúry inej národnosti na dostatočne potrebnej úrovni.

Multikultúrne rozprávky I – Bratislavské rozprávky

Multikultúrne rozprávky II– Šamorínske rozprávky

Multikultúrne rozprávky  III –  Žitnoostrovské rozprávky

Multikultúrne rozprávky IV- Rómske rozprávky