GREEN SURVEY

GREEN SURVEY

https://www.youtube.com/watch?v=fnn0wG2btUo Milé dámy, Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete pochopiť úroveň vašich vedomostí, potrieb a záujmov v oblasti životného prostredia a...