Projektový management a fundraising

Praktický kurz o tom, čo potrebujete vedieť o svete žiadostí, grantov a žiadostí, aby ste mohli dokončiť úspešný projekt.

Chcete implementovať verejnoprospešnú myšlienku, ale neviete, kde pre ňu nájsť zdroj? Aj keď viete, kam sa prihlásiť, neviete, ako začať? Možno ste už napísali žiadosť, ale tá vtedy nebola úspešná a chcete ju prepracovať? Chceš prehľad o svete aplikácií? Alebo „len“ chcete získať nové vedomosti o zaujímavej téme, ktorá by vám mohla otvoriť nové obzory?

Čo sa môžeš naučiť cez deň?

– Grantové schémy EÚ, štrukturálne fondy, medzinárodné projekty
– hľadanie možností uplatnenia, orientácia v domácich, európskych a medzinárodných systémoch
– kvalitné, vecné a formálne spracovanie žiadostí

Pokračovanie seminára je plánované na tieto témy:
Efektívny systém implementácie projektu
– základy projektového riadenia
– základy verejného obstarávania
– systém kontroly, controllingu, záverečných správ
– základy účtovníctva a administrácie projektu

Koho by mohlo zaujímať školenie?

– jednotlivci s tvorivou túžbou a nápadom, ktorí sa už prihlásili alebo by sa chceli prihlásiť
– zástupcovia neziskových organizácií
– zamestnanci obce
– malé a stredné podniky
– kultúrne a iné neziskové inštitúcie

Môžete ochutnať tieto témy a oznámenia:
– miestne výberové konania (miestne, krajské, regionálne)
– zaujímavé tendrové príležitosti pre maďarské organizácie na Slovensku, ako napr Kultminor, BGA
– slovenské OP (operačné programy) napr. kreatívny priemysel a kultúra, slovenské nadácie
– medzinárodné výzvy napr. Vyšehradský fond, INTERREG, Nórske fondy atď.

Workshop ponúka praktické vedomosti pre neziskové organizácie, inštitúcie, fyzické osoby a všetkých žiadateľov v oblasti dotácií grantov a žiadosti.

ZAREGISTRUJTE SA NA KURZ