Výskum Hintalovon

Ozveš sa?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/DZm548TD

Povieš to iným?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/U5fPqdBe

Na koho sa môžeš spoľahnúť?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/Z6SSnV1z

GDPR ochrana osobných údajov SK gyerekbarát_adatvédelem_SK_0419

Beleállsz?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/xKArsamp

Elmesélnéd?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/U5fPqdBe

Kire számíthasz?

https://zfycxf8xyd3.typeform.com/to/oXxxh6Bg

gyerekbarát_adatvédelem_HU_0419

 

ALDULT SURVEY VIOLENCE

Jedna výchovná nezaškodí?

Slovenský dotazník: Prieskum o miere spoločenskej akceptácie násilia páchanom na deťoch

Egy pofon még nem a világ?

Maďarský dotazník:
Felmérés a bántalmazás társadalmi elfogadottságáról

 

Nadácia Hintalovon funguje od roku 2015 a je mimovládnou organizáciou zameranou na presadzovanie práv detí. Cieľom tohto výskumu je preskúmať možnosti súvisiace s implementáciou komunitnej ochrany detí, tj. Ako je možné posilniť členov niektorých miestnych komunít v prevencii zneužívania detí. Súčasťou výskumu je online dotazník na vyhodnotenie názorov dospelej populácie na násilie páchané na deťoch.

Vážený účastník,

Dotazník uvedený nižšie bol zostavený nadáciou Hintalovon spolu s 5 neziskovými organizáciami * z iných krajín by sme chceli zistiť, ako veľmi Vám záleží na deťoch, ich bezpečnosti a právach.  Chceli by sme pochopiť, čo si rôzne komunity myslia o násilí páchanom na deťoch.

Účelom nášho výskumu je poskytnúť návrhy, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť detí. Vaše odpovede pri vyplnení tohto dotazníka veľmi oceňujem, sú skutočne užitočné.

Otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch môžu spôsobiť traumu.

Ak máte po vyplnení dotazníka pocit, že potrebujete pomoc alebo konzultáciu, zavolajte na bezplatné čísla psychologickej pomoci!

Maďarsko: 116-123

Slovensko:0800 800 566

Organizácie zúčastňujúce sa na výskume:

Centrum pre práva detí Albánsko, Albánsko

Nadácia Hintalovon, Maďarsko

AO Concordia.Proiecte sociale, Moldavsko

Caritas Alba Iulia, Rumunsko

Občianske združenie FutuReg,Slovensko

Odpovede sú dobrovoľné,  je možné ich kedykoľvek prerušiť bez následkov. Dotazník je prevádzkovaný softvérom Typeform, príslušné nariadenia o správe údajov sú k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze.

Odpovede budú zaregistrované anonymne. Získané údaje budú podľa účelu výskumu zhrnuté vo výskumnej správe. Táto správa bude po ukončení výskumu k dispozícii na webových stránkach zúčastnených organizácií. Proces vyplnenia je možné prerušiť a potom pokračovať tým istým zariadením neskôr. Nie je potrebné odpovedať na každú otázku, pomocou navigačných tlačidiel v pravom rohu je možné otázky preskočiť.

Vyplnenie dotazníka bude trvať približne  minút. Som si vedomý účelu, metódy a použitia získaných informácií z výskumu. Prečítal som si informácie o správe údajov a prispievam k správe svojich osobných údajov. Tiež prispievam, že všetky údaje budú použité iba anonymne a zosumarizované účastníkmi pre ich analýzu. Bol som informovaný, že moja účasť na výskume je dobrovoľná a môžem sa rozhodnúť bez akýchkoľvek následkov ustúpiť a jeho vyplnenie prerušiť. Informácie som vzal na vedomie a dobrovoľne som súhlasil s účasťou na výskume.

Vedomosti

V prvej časti dotazníka sú uvedené otázky týkajúce sa násilia páchaného na deťoch.

Postoje

V tejto časti by nás zaujímal Váš názor na rodičovstvo.

Presvedčenie

V tejto časti Vám položíme otázky týkajúce sa disciplíny.

Zodpovednosť

Nasledujúce otázky sa týkajú zodpovednosti týkajúcej sa násilia páchaného na deťoch.

Rodičovstvo

Opýtame sa aké máte výchovných metód.

Demografia

Na záver by sme chceli získať niekoľko demografických charakteristík, okrem zaistenia vašej anonymity.

Zásady GDPR nájdete nižšie:

GDPR_Community Safeguarding kutatás_research_Hintalovon_2021_docx