WOWIT konferencia v Dunajskej Strede

Druhý deň medzinárodnej konferencie WOWIT, ktorá sa konala v kaviarni a reštaurácii New York, bol zameraný na využívanie inkluzívnych techník a vzdelávacích metód na pomoc ženám pri hľadaní ich miesta na trhu práce.

Témy tohto dňa boli veľmi rôznorodé, vrátane domu hier v Dunajskej Strede, sveta médií, inovatívnych metodík vo vzdelávaní a charakteristík matiek, ktoré sa vracajú do práce. Mnohí rečníci uprednostňovali hovoriť vo svojom materinskom jazyku, ale vďaka organizácii konferencie a flexibilite medzinárodných partnerov to nebolo prekážkou. Slovinskí aj českí partneri tak mali možnosť spoznať krásu maďarského jazyka, samozrejme s paralelným prekladom do spoločného jazyka, angličtiny.

Prvú prezentáciu predniesla Mónika Nagyová, jedna zo zakladateliek Vovo Land, ktorá účastníkom vysvetlila, prečo sa so svojím partnerom rozhodla založiť spoločnú herňu pre deti, ktorá bola v tom čase jedinečná. Okrem mnohých iných zaujímavostí sa dozvedeli, že názov ich domčeka bol inšpirovaný obľúbeným plyšovým zvieratkom ich dieťaťa a že ich logo bolo inšpirované priezviskom Mónikovho partnera. Vovo Land je dodnes aktívnou detskou herňou stanicou, kde sa rok čo rok koná množstvo podujatí, ako napríklad Vovo Talk, Vovo Camp a Vovo Land Family Days.

Našou druhou rečníčkou bola Tóth Tünde, jedna z najobľúbenejších novináriek na Žitnom ostrove. Vystúpenie Tünde bolo nezvyčajné, pretože na rozdiel od predchádzajúcich rečníkov jej vystúpenie nesprevádzala prezentácia, ale skôr jej fyzická prítomnosť a sila slova. Venoval sa trom hlavným témam vrátane toho, ako sa dostal do sveta médií. Je vysokoškolsky vzdelaná učiteľka a po roku práce si uvedomila, že to nie je jej povolanie, že ju viac láka svet médií. Hlavným posolstvom jeho prezentácie boli tieto slová: „Aby ste boli úspešní, je nevyhnutné milovať to, čo robíte, celým svojím srdcom.

Po jej prezentácii si účastníci vychutnali chutný obed, ktorý bol zásluhou kuchárov a čašníkov v reštaurácii, ktorí svojou milou a ochotnou obsluhou vytvorili ideálnu atmosféru na obed.

Po obedňajšej prestávke predstavila svoju prácu Ivett Pavlis, zakladateľka spoločnosti Rodič ľavou zadnou. Ivett stručne zhrnul udalosti zo svojho súkromného života, ktoré ho motivovali k vytvoreniu tejto inovatívnej vzdelávacej metodiky. Jej metóda je dokonale použiteľná od základnej školy až po strednú školu. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že do týchto cvičení aktívne zapája rodičov a počas svojich prednášok poslucháčom uviedol konkrétne príklady, napríklad cvičenie na zvládanie konfliktov, kde boli rodičia a deti v oddelenej skupine. Jedna skupina sa v miestnosti oboznámila so základnou situáciou, zatiaľ čo druhá skupina mimo miestnosti dostala informácie o úplne inej situácii. Keď sa obe skupiny stretli, použili na riešenie daného problému protichodné informácie. Z tejto krátkej prezentácie vidíme, že Ivett chce, aby jej aktivity boli čo najrealistickejšie a každodenné v rámci činností, ktoré vytvorila.

Posledným rečníkom dňa bola sociologička Marianna Mrva. Jej témou bola situácia žien na trhu práce. Prednášajúci použil štatistické údaje, aby ukázal, že bezdetné pracujúce ženy sú rovnako súčasťou trhu práce ako pracujúci muži. Matky však môžu pri návrate do práce čeliť štrukturálnym a kultúrnym problémom. V praxi môže byť štrukturálnym problémom to, že existujú regióny, kde sú jasle a materské školy ťažko dostupné. Kultúrnym problémom môže byť aj kultúra spoločnosti, kde napríklad trojhodinová schôdza môže byť pre matku náročná, pretože sa musí zároveň starať o svoje deti.

Posolstvom prezentácií bolo, že ženy sú na trhu práce skutočne všestranné. Sú ženy, ktoré sa stali podnikateľkami, mediálnymi osobnosťami, sociologičkami alebo dokonca vynikajúcimi učiteľkami na základe svojich vlastných záujmov. Je to však uznanie, odhodlanie, usilovnosť, prekonávanie prekážok a nezlomná viera, ktoré ich na trhu práce dovedú čo najďalej, a to aj napriek špecifickým problémom, ktorým ženy čelia. Domnievame sa, že prednášajúci a ich prezentácie boli pre publikum silnou motiváciou a príkladom.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089