O nás

„Deti  sú budúcnosťou regiónu.“

Hlavnou misiou FutuReg je od roku 2016 propagovať rozvoj kultúrnych a spoločenských hodnôt na Žitnom ostrove, zamerať sa na zvýšenie povedomia o právach detí,  zdravého a štastného detstva a podporovať rozvoj vedy, výchovy a vzdelávania.

Rozvoj – vedomosti – udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami FutuReg

Dôležitými oblasťami činnosti je práve vzdelávanie, výchova, veda a výskum.

Detstvo je jedinečné a neopakovateľné a preto by sme si mali uvedomiť, že čas, ktorý venujeme deťom, sa nám vráti. Deti majú právo na to najlepšie.

Našim poslaním je podpora udržateľného rastu regiónu pre budúcnosť našich detí, preto sa venujeme aj udržateľnej ekonomike a spoločenským vedám, ktoré sú deťom priateľské tzv. Childonomics. (ekonomická disciplína, ktorá zahŕňa práva detí)

Poslaním združenia sú dva piliere :

  1. pomoc deťom, pretože sú budúcnosťou regiónu.

  2. pomoc regiónu, pretože je priestorom pre život budúcej generácie.

Projektami a činnosťami OZ sú:

  • V roku 2015 vznikol prvý online poradenský portál  v maďarčine na Slovensku Minority Kids, ktorý sa venuje rovnoprávnosti, právam a výchove detí v regióne.

  • Od roku 2017  nám bežia aj výskumné projekty : Zborník Minority Kids, Najlepší záujem, Suburbanizácia I, II, III, Spoločný región.

  • V roku 2019 sme pustili sériu workshopov v oblasti vzdelávania: Rozvíjaj sa a Základy projektového managementu

  • Od roku 2020 spolupracujeme so strednými školami  projekte Rovesnícka mediácia a so základnými školami v projekte Tolerancia pre deti.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save