Digitálny aktivizmus

Tešíme sa, že v spolupráci s organizáciou PDCS budeme od budúceho mesiaca vytvárať informačné články týkajúcich sa rómskej a maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku! Tieto články budú pravidelne publikované na našich webových stránkach Minority Kids a Kidsafedu, aby sme osvetlili dôležité témy a otázky, ktoré ovplyvňujú tieto komunity.

Články budú zamerané na rôzne aspekty života rómskej a maďarskej menšiny, ako je identita komunity, kultúra a boj s stereotypmi. Budeme tiež diskutovať o politických manipuláciách a dezinformáciách, ktoré môžu ovplyvniť tieto menšiny, a ako sa s tým môžeme vysporiadať.
Spolu s PDCS veríme, že tento projekt prinesie hodnotné poznatky a podporí väčšiu toleranciu a porozumenie voči rómskej a maďarskej menšine na Slovensku. Nezabudnite sledovať naše webové stránky pre pravidelné aktualizácie a informácie o nových článkoch!

Článok 1 – Identita Rómskej menšiny žijúcej na Slovensku

Article 1 – Identity of Roma people living in Slovakia

Cikk 1 – A Szlovákiában élő roma kisebbség identitása

Článok 2 – Identita Maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku

Article 2 – The Identity of Hungarian people living in Slovakia 

Cikk 2 -A szlovákiai magyarok identitása

Článok 3 – Rómska kultúra a stereotypy

Article 3 – Roma Culture and Stereotypes 

Cikk 3 – Roma kultúra és sztereotípiák

Cikk 4 – Tévhitek a szlovákiai magyarokról

Článok 5 – Granty maďarskej menšiny na Slovensku: možnosti a podmienky žiadosti

Cikk 5 – Szlovákiai magyar kisebbségi támogatások: pályázati lehetőségek és feltételek