Náš tím

„OZ FutuReg prináša inovácie a nové formy vzdelávania, ako aj  verejnoprospešné aktivity pre rozvoj regiónu Žitného ostrova našim deťom. Cieľová skupina detí je záruka zdravej a prospešnej budúcnosti. Ak sa chcete pridať, urobte to s nami.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg, ekonómka, výskumníčka, odborníčka pre regionálny rozvoj

Napísali o nás:

Mgr.art Soňa Čermáková Uličná, ArtD;  scenáristka, dramaturgička a copywriterka:

„Želám si, aby moje deti a ich rovesníci vyrastali v inšpiratívnom prostredí, ktoré im ponúka dostatok bezpečných príležitostí na objavovanie rozmanitosti  sveta, vznik priateľstiev a zmysluplné trávenie voľného času a ich rodičom zas vytvára možnosť kvalitne skĺbiť pracovný život so súkromným vďaka rozšíreniu služieb pre rodinu, či príležitostiam pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré potrebujú kontakt s komunitou, alebo sa snažia o rozbeh vlastného podnikania. Verím, že región Žitného ostrova má na toto všetko ideálne predpoklady…“

Ing. Katarína Matuszná, PhD, chemickotechnologická inžinierka

„Zvyky, hodnoty a tradície si musíme zachovať aj v dnešnom prostredí, ktoré doba postupne vytvorila zo Žitného ostrova.“

Récsei Noémi, reportérka, RTVS

„Vďaka workshopom FutuReg som bola úspešnou žiadateľkou pri kultúrnych dotáciách, myslím si že kurzy sú nápomocné a zrozumiteľné, lebo ich pripravujú odborne.“

Liliana Bolemant, PhD., členka OZ,  riaditeľka vydavateľstva Womanpress, štatutárna zástupkyňa OZ Phoenix

„OZ FutuReg dokázalo veľa v  spoločnom projekte Minority Kids, zaujať matky, deti, ženy, širokú verejnosť, šíriť informácie,  som rada, že ženy posúvajú vopred našu spoločnosť  a tvoria tak  silný základ v turbulentným zmenách spoločnosti.

Lelkes Gábor, PhD. expert pre oblasť regionálneho rozvoja, spolupracovník OZ FutuReg, riaditeľ Danube EuroConsulting s.r.o.

„OZ FutuReg má potenciál sa stať ozajstnou platformou rozvojových myšlienok a vďaka pokrokovým výskumným i spoločenským témam aj miestnym „think- tankom“ pre verejný záujem. Región potrebuje udržateľný rozvoj a inkulzívny rast, výskumy a štúdie.“

Spolupracujeme:

Krisztina Mészáros , projekt Rovesnícka mediácia a Tolerancia, pedagogička,zakladajúci člen OZ Byť ženou je dobré)

“Veríme, že projekt pomôže  pri vytváraní zdravej sebadôvery matiek, čo dlhodobo prispeje k zdravému rozvoju spoločnosti a detí, pretože ešte stále prevažuje akýsi rešpekt a odstup od aktívneho konania.”

Anita Veressová, projekt Minority Kids, diplomovaná pôrodná asistentka, poradkyňa Gravid Info

“Popri vážnych právnych témach prichádza organizácia aj s odľahčenou formou spolupráce, a to praktickými článkami o tehotenstve, pôrode, detskej a materskej duši počas obdobia, kedy sa matka stará o dieťa.”

Oľga Novotná, lekárka, projekt Suburbanizácia

„Vyše 5 rokov si užívame pokoj, prírodu a unikátnu atmosféru regiónu, na ktorom ma fascinuje prirodzené spolužitie viacerých národností, prelínanie kultúrnych vplyvov a rozmanitých životných štýlov jeho obyvateľov…  Vnímam, ako sa región postupne mení a rozvíja, aký má potenciál; a zároveň cítim, že mnoho pírležitostí, ktoré táto lokalita svojím obyvateľom ponúka, zatiaľ ostáva nevyužitých. Sama mám záujem dozvedať sa viac o tomto priestore, jeho histórií a tradiciách a popritom hľadať spôsoby, ako z neho vytvoriť ešte príjemnejšie miesto pre každodenný život. “

Alžbeta Jakubecz, korektorka, webová manaźérka Minority Kids

Futureg PT poskytuje prostredie na vyplnenie medzier pre rodiny žijúcich v národnostných menšín na Slovensku, ktoré je vždy založené na profesionálnom poradenstve a motivované ochotou pomôcť. Ich projekty a výskum sa uskutočňujú v duchu multikulturalizmu v nádeji, že vytvoria rovnaké príležitosti. Zakaždým, keď sa záujmy detí dostanú do popredia, zameriavajú sa na ne, pretože predstavujú budúcnosť.