Náš tím

„OZ FutuReg prináša inovácie a nové formy vzdelávania, ako aj verejnoprospešné aktivity pre rozvoj regiónu Žitného ostrova našim deťom. “

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg, ekonómka, výskumníčka, odborníčka pre regionálny rozvoj

Naši členovia a pracovníci

„Cieľová skupina detí je záruka zdravej a prospešnej budúcnosti. Ak sa chcete pridať, pracujte na zmene s nami.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg, mediátorka, lektorka, trénerka, projektový manažér

Vyštudovala management na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr pracovala v medzinárodných organizáciach v oblasti zdravotníctva, životného prostredia. V sektore IT nadobudla skúsenosti v korporáciách, najviac však pôsobila v neziskovom sektore, kde spolupracuje dodnes so vzdelávacími inštitúciami a so štátnym sektorom. Cestovala a študovala v zahraničí, kde participovala na medzinárodných projektoch, ktoré priniesli know-how a otvorili otázky na lokálnej úrovni. Je matkou, mediátorkou, manažérkou. Ako vysokoškolský lektor sa venuje medzinárodnému manažmentu, metodológii výskumu, sociológii a projektovému  a grantovému managementu.

„FutuReg nie je mojou prácou, ale mojou srdcovou záležitosťou a misiou, je to moje tretie dieťa…“

Projekty : DIGEQ, WOWIT, Tolerancia, Sulimediátor, MOTI-MENTOR

Výskumy:Community Safeguarding

Workshopy:Pályázzatok (Ako pripraviť granty), Projektový Management, SuliMediátor (rovesnícky mediátor)


Dr. Margaréta Kováčova, právnička, lektorka práva (2020-2022)

„FutuReg je právne minimum pre deti v oblasti online práva“

Projekty: DIGEQ, WOWIT,MOTI-MENTOR


Krisztina Mészáros, projektová koordinátorka projektu Rovesnícka mediácia a  projektuTolerancia, pedagogička, zakladajúci člen OZ Byť ženou je dobré

”Verím, že občianske združenie môže byť pre našu spoločnosť zdrojom aktivít, ktoré by inak na inštitucionálnej úrovni neboli možné! Rozvíjať sa tam, kde je núdza alebo nedostatok, je veľmi zaujímavé a pre nás všetkých veľká výzva!

Workshopy:Pályázzatok, Projekt Management, SuliMediátor


Kitti Vancsura, webadmin, webmanager blogu Minority Kids

Študovala na Univerzite ELTE – Eötvösa Loránda v Budapešti ako vychovávateľka malých detí. Po niekoľkých rokoch škôlkarskej práce sa život prehnal do Dunajskrej Stredy. Hoci sa jej bydlisko zmenilo, jej láska, oddanosť a úcta k deťom zostali rovnaké. Hľadá si svoju cestu ako mladá, ambiciózna žena. Jej koníčkom sú spoločenské hry.

Workshopy:Minoritykids.sk


Viktória Valachová, projektový asistent DIGEQ, GREEN  

Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakultu medzinárodných vzťahov a celoživotne sa aktívne venovala tancu a neskôr aj trénerstvu malých detí. Po ukončení štúdia absolvovala stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme. Projektová asistencia pre ňu predstavuje druh sebarealizácie v oblasti, ktorá je veľmi úzko spätá práve s mládežou a deťmi.

 


Patrícia Zolleiová, manažérka a koordinátorka projektov, absolventka európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

„FutuReg mi pomohol nájsť sa vo svete projektov a ich riadenia. Každý projektový manažér musí vo svojej práci nájsť kus seba, pretože bez toho sa ciele konkrétneho projektu nikdy nepodarí úspešne naplniť a dosiahnuť.“


Timea Szabó, projektový manažér WOWIT

Študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má pracovné skúsenosti z oblasti prieskumu trhu, médií. Niekoľko rokov žila v Nemecku a v Českej Republike. Ako projektová asistentka projektu WOWIT sa venuje téme rovnoprávnosti žien a mužov a zlepšovaniu postavenia žien na pracovnom trhu. Popri pracovných povinnostiach sa venuje hlavne svojej rodine, dvom malým dcéram a manželovi.

 


Emma Csóka, projektový asistent DIGIT4ALL

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne ako učiteľka angličtiny a matematiky. Počas štúdia sa venovala aj riešeniu školských problémov a ťažkosti, ako aj characteristike detí. Jej cieľom ako asistentky projektu je pomôcť čo najväčšiemu počtu detí, aby mali bezpečnú a jednoduchšiu budúcnosť.


Lujza Reova, social media manager (2022)


Alžbeta Jakubecz, korektorka, prekladateľka (2019-2020)

FutuReg poskytuje prostredie na vyplnenie medzier pre rodiny žijúcich v národnostných menšín na Slovensku, ktoré je vždy založené na profesionálnom poradenstve a motivované ochotou pomôcť. Ich projekty a výskum sa uskutočňujú v duchu multikulturalizmu v nádeji, že vytvoria rovnaké príležitosti. Zakaždým, keď sa záujmy detí dostanú do popredia, zameriavajú sa na ne, pretože predstavujú budúcnosť.


Napísali o nás:

Mgr.art Soňa Čermáková Uličná, ArtD;  scenáristka, dramaturgička a copywriterka:

„Želám si, aby moje deti a ich rovesníci vyrastali v inšpiratívnom prostredí, ktoré im ponúka dostatok bezpečných príležitostí na objavovanie rozmanitosti  sveta, vznik priateľstiev a zmysluplné trávenie voľného času a ich rodičom zas vytvára možnosť kvalitne skĺbiť pracovný život so súkromným vďaka rozšíreniu služieb pre rodinu, či príležitostiam pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, ktoré potrebujú kontakt s komunitou, alebo sa snažia o rozbeh vlastného podnikania. Verím, že región Žitného ostrova má na toto všetko ideálne predpoklady…“

Ing. Katarína Matuszná, PhD, chemickotechnologická inžinierka

„Zvyky, hodnoty a tradície si musíme zachovať aj v dnešnom prostredí, ktoré doba postupne vytvorila zo Žitného ostrova.“

Récsei Noémi, reportérka, RTVS

„Vďaka workshopom FutuReg som bola úspešnou žiadateľkou pri kultúrnych dotáciách, myslím si že kurzy sú nápomocné a zrozumiteľné, lebo ich pripravujú odborne.“

Liliana Bolemant, PhD., členka OZ,  riaditeľka vydavateľstva Womanpress, štatutárna zástupkyňa OZ Phoenix

„OZ FutuReg dokázalo veľa v  spoločnom projekte Minority Kids, zaujať matky, deti, ženy, širokú verejnosť, šíriť informácie,  som rada, že ženy posúvajú vopred našu spoločnosť  a tvoria tak  silný základ v turbulentným zmenách spoločnosti.

Lelkes Gábor, PhD. expert pre oblasť regionálneho rozvoja, spolupracovník OZ FutuReg, riaditeľ Danube EuroConsulting s.r.o.

„OZ FutuReg má potenciál sa stať ozajstnou platformou rozvojových myšlienok a vďaka pokrokovým výskumným i spoločenským témam aj miestnym „think- tankom“ pre verejný záujem. Región potrebuje udržateľný rozvoj a inkulzívny rast, výskumy a štúdie.“

Extrerne spolupracujeme:

 

Anita Veressová, projekt Minority Kids, diplomovaná pôrodná asistentka, poradkyňa Gravid Info

“Popri vážnych právnych témach prichádza organizácia aj s odľahčenou formou spolupráce, a to praktickými článkami o tehotenstve, pôrode, detskej a materskej duši počas obdobia, kedy sa matka stará o dieťa.”

Oľga Novotná, lekárka, projekt Suburbanizácia

„Vyše 5 rokov si užívame pokoj, prírodu a unikátnu atmosféru regiónu, na ktorom ma fascinuje prirodzené spolužitie viacerých národností, prelínanie kultúrnych vplyvov a rozmanitých životných štýlov jeho obyvateľov…  Vnímam, ako sa región postupne mení a rozvíja, aký má potenciál; a zároveň cítim, že mnoho pírležitostí, ktoré táto lokalita svojím obyvateľom ponúka, zatiaľ ostáva nevyužitých. Sama mám záujem dozvedať sa viac o tomto priestore, jeho histórií a tradiciách a popritom hľadať spôsoby, ako z neho vytvoriť ešte príjemnejšie miesto pre každodenný život. “

Mgr. Marianna Mrva, PhD. sociologička, projekt Hintalovon Kutatás

Projekty a vyskúmy pre ľudí, detí a roričov žijúcich v národnostných menšinách na Slovensku sú veľmi dôležité.