Mediácia

Čo je mediácia?

Úspora financií

Mediácia vám výrazne šetrí peňaženku v porovnaní s celkovými nákladmi na súdne konanie. Tie možno iba odhadovať a nie je možné ich výraznejším spôsobom ovplyvniť.

Pozrite si cenník mediácie.

Rýchlosť

Svoj spor viete mediáciou vyriešiť už za niekoľko dní či týždňov, v zložitejších prípadoch sú to maximálne mesiace. Spor môže byť ukončený podstatne rýchlejšie ako zdĺhavým súdnym konaním, ktoré často prebieha dlhé mesiace až roky.

Diskrétnosť

Mediácia prebieha diskrétne a neverejne s možnosťou prejednania citlivých tém bez ďalších účastníkov. Povinnosť mlčanlivosti pre všetky zúčastnené strany je samozrejmosťou.

Služby mediátora poskytujem v oblasti

  • obchodné konflikty
  • pracovné konflikty
  • školské konflikty
  • komunitné konflitky
  • OZ FutuReg ponúka projekt Rovesnícka mediácia pre školy, každoročne navštevujeme 3-4 školy

Prečo som si vybrala mediáciu?

Už od detstva som sa často ocitla v situáciách, kde bolo treba načúvať, pochopiť, utešiť, alebo len pridať ruku k dielu a pomôcť druhým. Keď sa to neskôr stretlo s projektovým svetom, moje pohnútky sa rozšírili o ďalší rozmer – nielen byť tam a prakticky pomôcť, ale takisto priniesť perspektívu, ako riešit optimálne efektívne a rýclo konflikty. Pomáhať druhým je teda stále sa opakujúcim refrénom môjho života. Aj preto sa venujem v rôznych oblastiach v biznis koučingu, poradenstvu či riešeniu konfliktov. Hodnoty, ktoré prinášam do svojich služieb sú transparentnosť a integrita, úprimnosť, diskrétnosť a ochota ísť aj tú povestnú druhú míľu, aby sme spoločne dosiahli Vami vytýčené ciele.


Máte záujem o mediačné stretnutie v Dunajskej Strede? Vyberte si termín

Pokiaľ máte záujem o úvodnú konzultáciu v ktorejkoľvek službe, zanechajte odkaz cez kontaktný formulár so stručným opisom situácie, ktorú potrebujete riešiť a svojimi údajmi, kde Vás môžem kontaktovať. Ak máte záujem o konkrétnu službu, stačí ak sa so mnou kontaktujete cez mail, alebo sa objednajte cez cez termíny.

Novú webovú stránku s cenníkom nájdete aj pri detailnom opise služieb na tejto stránke.

OTVÁRACIE HODINY

  • PONDELOK 9.00- 15.00
  • UTOROK 9.00- 15.00
  • STREDA 9.00- 15.00

STORNO PODMIENKY :Rezervovaný termín môžete bezplatne zrušiť 24 pred jeho konaním. A

ADRESA: PhDr.Bott Domonkos Lívia,PhD. mediátor

Mediátor registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR číslom xxxx

Alžbetinské námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Dunaszerdahely
Telefón: 0917 737076
IČO:DIČ:

mail: bottlivi@gmail.com

Poznámka: tieto služby poskytujem ako SZČO mimo činnosti OZ FutuReg!!!