Učebnica WOWIT

 

Tento zborník bol zostavený v medzinárodnej spolupráci v rámci projektu Erasmus+ (KA210-ADU) „WOWIT – Ženy na pracovnom trhu inkluzívnymi technikami“. Učebnica sa skladá z teoretickej časti, slúži ako Zborník z prednášok konferencie a z praktickej časti, ktorá čerpá z tréningových materiálov konferencie Tréning trénerov projektu WOWIT.

Učebný materiál si kladie za cieľ osloviť širokú odbornú ako aj laickú verejnosť. Obsahom učebnice sú totiž materiály, ktoré môžu byť užitočné tak ako pre akademickú obec, tak aj ako tréningový materiál vhodný pre študentov sociálnej práce, manažmentu a iných odborov. Tieto tréningové materiály, ktoré obsahujú súhrn rôznych techník a nástrojov, môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre širšiu verejnosť: od jednotlivcov, združení, ktoré pracujú s cieľovou vzorkou – ženy na pracovnom trhu, ako aj samotné ženy, ktoré môžu čerpať z daných materiálov a vzdelávať sa, obohatiť svoje zručnosti a kompetencie, aby získali lepšie postavenie na pracovnom trhu.

BOOK NA STIHANUTIE, kliknite na obrázok:

https://futureg.sk/wp-content/uploads/2023/05/Ucebnica_zbornik-WOWIT-ISBN.pdf