Dokumenty OZ

STANOVY OZ FUTUREG PT ALAPSZABALY

ICO pridelenie Futureg

DIC karta

YOUTH – MLÁDEŽ

Praktická príručka; Rast digitálnej inteligencie prostredníctvom emocionálnej kvality mládeže

Etické_princípy_uplatňované_v_Združenia_Informačných_a_poradenských_centier_mladých_v_SR

Eticky kodex

Strategicky plan rozvoja

 

Child Protection Policy FutuReg SLovakia