DIGIT4ALL

Medi@LL rieši digitálnu transformáciu prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti v médiách. Mladá generácia kde LL je Mediálna gramotnosť a právo pozostáva z praktík, ktoré ľuďom umožňujú prístup, kritické hodnotenie a vytváranie resp manipulovať médiami. Mediálna gramotnosť nie je obmedzená na jedno médium. Vzdelávanie mediálnej gramotnosti má podporovať uvedomenie si vplyvu médií a vytvorenie aktívneho postoja voči konzumným aj vytvárajúcim médiám. Cieľom je vyrábať v rámci kooperácie Implementácia: Aké aktivity sa chystáte realizovať? Projekt je hlavne sieťovanie a vzdelávanie s riadením projektu, šírením a vytváraním sietí Medi@Coaches a mentori. Vzdelávanie znamená MediaCamp s tréningom mediálnej gramotnosti a seminárom pre 40 mladých, po ktorom nasleduje Workshop o najlepších prax 40 osôb skutočná publikácia Medi@LL Commando šírenie je napísané v novinách a

experimentálny Medi@Camp na 5 dní a 10 mladých ľudí, ktorí budú upravovať staroškolské noviny počas tábora v iných krajinách. formálne vzdelanie Výsledky: Aké výsledky očakávate od svojho projektu? AKTIVITA 1 má 4 výsledky: a Networking b} riadenie projektu, c}šírenie a d } vytvorenie Medi@Coaches a mentorov. AKTIVITA 2 Medi@Education zahŕňa organizáciu Medi@Camp ako hlavný cieľ s a) Tréningom mediálnej gramotnosti na- linka ,b) Seminár pre 40 mladých c 1 Workshop pre 40 osôb, 1 Noviny Medi@LL Commando šírenie a skutočné Media Camp na 5 dní pre 10 mladých ľudí, ktorí spoločne upravia, vydajú a vyrobia mediálny produkt Erasmus+.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196

Partneri