DIGIT4ALL

Projekt Medi@LL rieši digitálnu transformáciu prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti v médiách. Mladá generácia Mediálna gramotnosť a mediálne právo pozostáva z aktivít ,ktoré mladým ľuďom umožňujú prístup k informáciám, priblížia kritické hodnotenie a pomôžu k vytváraniu obsahu ako aj pri identifikovaní manipulovania médiami. Mediálna gramotnosť nie je obmedzená len na jedno médium a médiá, ako také. Vzdelávanie mediálnej gramotnosti má podporovať uvedomenie si vplyvu médií a vytvorenie aktívneho postoja voči konzumným správam aj spoločnosť vytvárajúcim a ovplyvňujúcimi médiami. Cieľom je vyrábať v rámci kooperácie s maďarským partnerom nasledovné projektové aktivity: Projekt je hlavne sieťovanie a vzdelávanie s riadením projektu, šírením a vytváraním sietí Medi@Coaches a mentori. Vzdelávanie znamená organizáciu samotného MediaCampu s tréningom mediálnej gramotnosti a so seminárom pre 40 mladých, po ktorom nasleduje Workshop o najlepších praktikách (tzv. Best practive) pre 40 mladých osôb a vydanie skutočnej publikácie Medi@LL Commando pre šírenie výsledkov, napísané vo forme printových novín ako experimentálny privok Medi@Camp počas 5 dní v kruhu 10 mladých ľudí, ktorí budú upravovať a písať tlačené táborové noviny počas mládežníckeho tábora v Maďarsku a tieto projektové výstupy zdieľať aj v iných krajinách pomocou diseminačných portálov projektu napr. EPALE, SALTO a iné.

Výsledky projektu:

AKTIVITA 1 má 4 výsledky:

a. Networking b. riadenie projektu, c. šírenie výsledkov a d. vytvorenie  siete HU SK Medi@Coaches a mentorov.

AKTIVITA 2 má 2 inbtelektne a vyśe 10 edukačných výstupov

Medi@Education zahŕňa organizáciu Medi@Campu v Maďarsku ako hlavný cieľ s vedľajšími cieľmi

a. Tréningom mediálnej gramotnosti

b. Seminár pre 40 mladých

c. 1 Workshop pre 40 osôb,

d. 1 ks tlačených médií tzv. printových novín z iniciatívy Medi@LL Commando

e. skutočné Media Camp na 5 dní pre 10 mladých ľudí, ktorí spoločne upravia, vydajú a vyrobia mediálny produkt Erasmus+.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie.

Výsledok ACTIVITY 1:
1.1. Úvodné stretnutie – 1. stretnutie
1.2.Šírenie informácií – medializácia
1.3.Riadenie projektu,
1.4.Sieťová konferencia pracovníkov s mládežou
1.5.Virtuálna sieť mediálnych trénerov
1.6.Hodnotiaca tabuľka

Výsledok ACTIVITY 2:
2.1.Školenie mediálnej gramotnosti on-line
2.2.Seminár na tému odrážajúcu situáciu v oblasti mládeže v ich krajine
2.3.Seminár o osvedčených postupoch v oblasti Medi@LL
2.4.Noviny Medi@ LL COMMANDO
2.5.Medi@LL Camp
a) Školenie mediálnej gramotnosti
b) Seminár pre 40 mladých ľudí
c) Workshop pre 40 mladých ľudí,  vzdelávacie noviny Medi@LL Commando a skutočný mediálny tábor na 5 dní pre 10 mladých ľudí, ktorí budú spoločne editovať, publikovať a vytvárať mediálny produkt Erasmus+.

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196

Partneri