DIGIT4ALL

Medi@LL rieši digitálnu transformáciu prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti v médiách. Mladá generácia kde LL je Mediálna gramotnosť a právo pozostáva z praktík, ktoré ľuďom umožňujú prístup, kritické hodnotenie a vytváranie resp manipulovať médiami. Mediálna gramotnosť nie je obmedzená na jedno médium. Vzdelávanie mediálnej gramotnosti má podporovať uvedomenie si vplyvu médií a vytvorenie aktívneho postoja voči konzumným aj vytvárajúcim médiám. Cieľom je vyrábať v rámci kooperácie Implementácia: Aké aktivity sa chystáte realizovať? Projekt je hlavne sieťovanie a vzdelávanie s riadením projektu, šírením a vytváraním sietí Medi@Coaches a mentori. Vzdelávanie znamená MediaCamp s tréningom mediálnej gramotnosti a seminárom pre 40 mladých, po ktorom nasleduje Workshop o najlepších prax 40 osôb skutočná publikácia Medi@LL Commando šírenie je napísané v novinách a experimentálny Medi@Camp na 5 dní a 10 mladých ľudí, ktorí budú upravovať staroškolské noviny počas tábora v iných krajinách.

Výsledky projektu:

AKTIVITA 1 má 4 výsledky: a. Networking b. riadenie projektu, c. šírenie a d. vytvorenie Medi@Coaches a mentorov.

AKTIVITA 2 Medi@Education zahŕňa organizáciu Medi@Camp ako hlavný cieľ s a. Tréningom mediálnej gramotnosti ,b. Seminár pre 40 mladých c. 1 Workshop pre 40 osôb, 1 Noviny Medi@LL Commando šírenie a skutočné Media Camp na 5 dní pre 10 mladých ľudí, ktorí spoločne upravia, vydajú a vyrobia mediálny produkt Erasmus+.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie.

Výsledok ACTIVITY 1:
1.1. Úvodné stretnutie – 1. stretnutie
1.2.Šírenie informácií – medializácia
1.3.Riadenie projektu,
1.4.Sieťová konferencia pracovníkov s mládežou
1.5.Virtuálna sieť mediálnych trénerov
1.6.Hodnotiaca tabuľka

Výsledok ACTIVITY 2:
2.1.Školenie mediálnej gramotnosti on-line
2.2.Seminár na tému odrážajúcu situáciu v oblasti mládeže v ich krajine
2.3.Seminár o osvedčených postupoch v oblasti Medi@LL
2.4.Noviny Medi@ LL COMMANDO
2.5.Medi@LL Camp
a) Školenie mediálnej gramotnosti
b) Seminár pre 40 mladých ľudí
c) Workshop pre 40 mladých ľudí,  vzdelávacie noviny Medi@LL Commando a skutočný mediálny tábor na 5 dní pre 10 mladých ľudí, ktorí budú spoločne editovať, publikovať a vytvárať mediálny produkt Erasmus+.

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196

Partneri