KIDSAFEDU

Ak nie si online, ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí – nielen kvôli pandémii COVID 19. Projekt sice končil, ale vedmosti zostali, preto ponúkame školania v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

CHCETE SA REGISTROVAT NA SEMINARE?

V marci 2020 sa školy zrazu stali online inštitúciami, rodičia učiteľmi a učitelia boli nútení sa naučiť odborné IT vedomosti. Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikanu. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikanovany.
V Maďarsku aj na Slovensku táto štatistika je aj vyššia, pretože sa tejto problematike doteraz nevenovala dostatočná pozornosť pomocou inštitúcií. Svedčí o tom aj skutočnosť, že každý rok sa registrujú stovky nových online trestných činov. Tieto problémy sa dajú riešiť efektívnejšie prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, pretože vzdelávacie inštitúcie, online vedomostná základňa a zručnosti v oblasti IT sú veľmi podobné v oboch krajinách.
Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.
V rámci projektu posudzujeme potreby cieľových skupín – a to detí aj dospelých. Pre učiteľov sa vypracujú učebné osnovy, vrátane právnych nástrojov a IT riešení na prevenciu kyberšikanovany detí pretože“ Internet objavili pre dospelých, ale žiaľ ich používa nesprávne práve stále viac detí.“

Názov projektu: KidSAFEdu-online bezpečnost pre deti v cezhraničnej oblasti

Acronym: KIDSAFEDU

Číslo projektu: KIDSAFEDU WETA_1901_4.1_317

Začiatok realizácie: 1.11.2020

Koniec realizácie: 31.8.2021

Výška podpory:45 023,90 EUR

Prijímatelia: OZ FutuReg, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Logá Partnerov:  

Logá sponzora:

Viac info o projekte: www.kidsafedu.eu

Verejné obstarávanie projektu je dostupné.

Výstupy projektu sú dostupné na stránke: www.kidsafedu.eu

Platforma projektu sa nachádza:www.digitalskills.kidsafedu.eu

Vzdelávacie dokumenty webu sa nachádzajú na:https://kidsafedu.eu/educational-materials/

Najčastejšie otázky sa nachádzajú v sekcii https://kidsafedu.eu/caste-otazky/