KIDSAFEDU.ONLINE

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. V rámci projektu posudzujeme potreby cieľových skupín – a to detí aj dospelých. Od roku 2020 sa školy stali online inštitúciami, rodičia učiteľmi a učitelia boli nútení sa naučiť odborné IT vedomosti. Ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže stupňovať a v niektorých prípadoch dokonca aj vyhrotiť do kyberšikanu. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikanovany. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú:

1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Bezpečne v komunite, bezpečne doma je grantový program nadačného fondu Deti v bezpečí. Od roku 2015 je jeho zriaďvateľom poisťovňa KOOPERATIVA.

REGISTRUJTE SA NA NAŠE PRO BONO PODUJATIA:

Chcete sa dozvedieť viac ako rodič?

Absolvujte náš FREE KURZ, podporený z projektu

Program sa skladá zo vzdelávacej a grantovej časti programu a jeho cieľom je vzdelávanie a podpora projektov na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí. Uchádzačom o grantovú podporu doporučujeme účasť na vzdelávacích workshopoch Nadačného fondu Deti v bezpečí.