GREEN

Cieľom projektu je vyvinúť hybridný vzdelávací kurz pre ženy, ktoré začínajú alebo rozvíjajú svoje podnikanie. Školenie bude zamerané na budovanie ekologických alebo ekologických podnikov a na ich propagáciu prostredníctvom IT a mobilných marketingových stratégií a nástrojov. Kurz bude pilotovaný, výsledky budú šírené a zdieľané. Podporí sa vytváranie sietí a zdieľanie osvedčených postupov medzi účastníkmi.

Vznikne e-book so vzormi Best Practice (rozhovory s podnikateľkami). Fáza realizácie projektu bude realizovaná v troch fázach: Aktivita 1 – Vytvorenie školiaceho kurzu; Aktivita 2 – Pilotáž kurzu a vytváranie sietí; Aktivita 3 – Výmena príkladov osvedčených postupov, šírenie a využívanie výsledkov. Výsledkom budú spoločné usmernenia pre kurzy, 9 revidovaných vzdelávacích modulov v EN + v národných jazykoch. Sieť založená na sociálnych sieťach s najmenej 15 účastníkmi celkovo pre 3 krajiny. Pilotný kurz s 30 účastníkmi. Dokončené školiace materiály v EN + národných jazykoch partnerov. 12 rozhovorov v písomnej forme s podnikateľkami zostavených do E-Booku. Zoznam činností šírenia vykonávaných na +prílohách. Tabuľka hodnotenia kvality.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore EÚ. Projekt je podporený vďaka Európskej únie,.

2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082694

Partneri:

ROVNOVAZKA

ADESOS