GREEN

Projekt Green Entrepreneurship (skrátene GreEn), ktorý sa realizuje v rámci programu Erasmus+ Small-scale Partnership je výsledkom spolupráce troch organizácií:
Rovnovážka (CZ)
Adesos (ES)
Futureg (SK)
Jeho hlavným cieľom je výmena skúseností partnerov v oblasti rozvoja odborných kompetencií žien, konkrétne v oblasti riadenia udržateľného podnikania (Green Entrepreneurship) a v oblasti využívania moderných technológií na marketingové účely.
Projekt je zameraný na cieľovú skupinu žien, ktoré majú záujem rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti bez ohľadu na to, v akej časti podnikateľského procesu sa nachádzajú (t. j. aj v prípade, že práve uvažujú o začatí podnikania). Cieľom projektu GreEn je vytvoriť hybridný (online/offline) vzdelávací kurz pre túto cieľovú skupinu.
Hlavnými diskutovanými témami bude zohľadňovanie ekologických otázok v podnikaní (napr. znižovanie spotreby energie, obmedzovanie produkcie odpadu, využívanie obehového hospodárstva alebo väčší dôraz na obnoviteľné a miestne zdroje) a zároveň presadzovanie tejto problematiky v marketingových stratégiach. Marketingová zložka kurzu sa venuje najmä využívaniu mobilných aplikácií. Kurz bude mať modulovú formu, takže každý účastník si môže vybrať zameranie, ktoré zodpovedá jeho aktuálnym potrebám a očakávaniam.
Okrem vzdelávacieho kurzu bude súčasťou projektu aj medzinárodná skupina založená na sociálnej sieti. Tá bude slúžiť na výmenu skúseností, produktov, tipov a trikov medzi účastníkmi projektu.
Účastníčky budú mať k dispozícii aj motivačný blog / e-book s 12 príkladmi dobrej praxe vo forme rozhovorov s podnikateľkami.
Pilotnej časti kurzu sa zúčastní 30 žien z troch krajín, ktoré spolupracujú na tomto projekte.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore EÚ. Projekt je podporený vďaka Európskej únie,.

2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082694

Partneri:

ROVNOVAZKA

ADESOS