Tolerancia

MULTIKULTÚRA A DETI 2021

Cieľom projektu Multikultúra a deti bola organizácia odborných seminárov v oblasti multikultúry pre deti základných škôl. Tolerancia a nediskriminácia, ako aj potláčanie rasizmu, ktoré sú základom dôstojnej spoločnosti. Plánované stretnutia boli zamerané na intelektuálny rozvoj detí žijúcich na území s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a na elimináciu nežiaducich javov v multietnickej spločnosti. Cieľom projektu bolo usporiadať rad stretnutí s interetnickou tematikou, kultúrou a pomermi v rodinách.  Účastníkmi boli  deti maďarskej, rómskej a slovenskej národnosti.  Okrem uvedených tém boli obsahom seminárov aj niektoré témy portálu www.minoritykids.sk s dôrazom na spoločnú kultúru. Stretnutia spájali obyvateľov regiónu Žitného ostrova, na ktorom majú svoje historické miesto rôzne národnosti, najmä Slováci, Maďari a Rómovia. Zaverecna_ vyskumna_sprava Multikultura _deti_KULTMINOR

O projekte

Výstupmi projektu boli multikultúrne podujatia:

– interetnické semináre – besedy o multikultúrnosti.Podujatia projektu bol irealizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Uskutočnené podujatia:

  1. Maďarské deti a slovenské deti– Podunajské Biskupice(2021.6.23)
  2. Maďarské deti a rómske deti – Zlaté Klasy (2021.6.25)
  3. Slovenské, rómske a maďarské deti – Podunajské Biskupice (2021.6.28)

https://www.bumm.sk/regio/2021/07/05/tolerancia-es-emberi-jogok-gyermeknyelven

TOLERANCIA 2020

Cieľom projektu je naučiť deti asertívne komunikovať a pochopiť toleranciu, naučiť ich vyjadriť svoj názor na toleranciu v spoločnost, v súkromnom živote pomocou diskusií a interetnických stretnutí s osobnosťami z rôznych národností. Multikultúrny deň sa realizoval v rámci projektu v Bratislave, v  Tomášikove a v Dunajskej Strede. Záverečnú správu prieskumu si môžete stiahnuť TU: Zaverecna sprava_Tolerancia

Medializácie projektu:

https://ma7.sk/tajaink/hogyan-tanitsunk-toleranciat-mar-gyerekkorban

https://www.ucn.sk/z-domova/v-podunajskych-biskupiciach-pomaha-boxer-pochopit-otazku-tolerancie