Nová výskumná správa: Suburbanizácia a kultúra

Štúdia sa zameriava na suburbánne oblasti v prímestskej zóne Bratislavy, pri hlavnom meste Slovenska, v aglomeráciách a v okrajových regiónoch, konkrétne na území Žitného ostrova – na južnom Slovensku. Osobitná pozornosť sa venuje rýchlemu demografickému rastu obyvateľstva prostredníctvom suburbanizačných procesov. Okrem všeobecne akceptovateľných štatistických údajov existujú primárne údaje získané prostredníctvom prieskumu v prímestských obciach s 545 analyzovanými dotazníkmi. Zdôrazňuje sociálno-ekonomický efekt suburbanizácie, po všetkých jej dopadoch na obyvateľov žijúcich na slovenských predmestiach. Skúmajú sa dve dôležité hypotézy. Po prvé, že táto suburbanizácia má preukázateľný vplyv na regionálny kultúrny rozvoj suburbie Bratislavy. Po druhé, okrem rozvoja hlavného mesta Slovenska analyzuje vplyv na kvalitu kultúrnych služieb pre obyvateľov suburbií pomocou dotazníkov Prvá hypotéza sa analyzuje situačnou ekonomickou analýzou prostredníctvom sekundárnych štatistických a makroekonomických údajov s dôrazom na kultúrne subjekty. Druhá hypotéza založená na prieskume využíva kvantitatívne a kvalitatívne metódy, dotazník zisťuje postoje  obyvateľov predmestia o kultúre a kultúrnej identite. Štúdia nakoniec sumarizuje, či suburbanizácia v poslednom desaťročí prehĺbila rozdiely v socio-ekonomickom, demografickom  a kultúrnom vývoji v typickom mikroregióne.

Stihanuť si ju môžete TU