Suburbanizácia a identita – výskumná súhrnná správa

SÚHRNNÁ VYSKUMNÁ SPRÁVA SK:

SUHRNNA ZAVERECNA PRACA VYSKUMU OZ FUTUREG 2018

 

SÚHRNNÁ VYSKUMNÁ SPRÁVA HU:

ZAROJELENTES CSALLOKOZI SZUBURBANIZACIO ES IDENTITAS docx

DOTAZNÍK

https://docs.google.com/forms/d/1R-_CnO6KlY7Gx9E4dsbC–oMccKSdcSoY8XkOuKimTc/prefill

Prosíme Vás o vyplnenie anonymného dotazníka pod názvom „Suburbanizácia a identita“, ktorého zámerom je pozbierať podklady k socioekonomickému výskumu v oblasti identity suburbánnych regiónov v okolí hlavného mesta, Bratislavy.

Výskum, ktorého hlavnou témou je otázka skúmania regionálnej identity a tzv. „imidžu“ regiónov má za cieľ skúmať aktuálne trendy dynamicky sa vyvíjajúcej kultúrnej identity tzv.“novodobých obcí“ hlavne regiónu Žitného ostrova, pričom porovnáva aj suburbanizáciu inými obcami vo svete.

Projekt sa realizuje vďaka dotácie z Fondu pre národnostné menšiny – Kultminor.
S poďakovaním: PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. štatutár OZ FutuReg.

Vysvetlivky: suburbánna zóna – Prímestská zóna (angl. suburban zone, hu.külvárosi térség, szuburbán terület )Podľa S. Liszewského a W. Maika pod ňou rozumieme prechodné teritoriálne pásmo, ktoré bezprostredne obklopuje kompaktné mesto a zároveň je súčasťou mestskej aglomerácie.