Pitnú vodu pre deti!

„Voda je drahý prírodný element a mnohí nám závidia. Existujú krajiny, v ktorých vyslovene pre vodu bojujú.

(Zdroj: Edgar Hiller, Skládka vo Vrakuni)

Od novembra 2017 bola pitná voda na Žitnom ostrove kontaminovaná v 6 dedinách. Je možné, že to ohrozuje aj viac dedín. FUTUREG bohužiaľ vidí tieto predvianočné udalosti ako tragické, preto chceme pomôcť s občianskou aktivitou a odbornými znalosťami tam, kde to ľudia potrebujú. Poslanie nášho združenia je založené na dvoch hlavných pilieroch; pomôcť deťom, pretože predstavujú budúcnosť regiónu a pomôcť regiónu, pretože tu sú podmienky pre rozvoj a život budúcej generácie. Ale po hore uvedenej tragédie, sú naozaj dané?

Je tento prípad kontaminácie atrazínom tentokrát už náučné pre Žitný ostrov? Muselo sa s vyhlásením a riešením čakať až do dnešného dňa? Mohlo sa vôbec konať skôr? Už 50 rokov sa  snaží náš systém vyriešiť prípad závodu Dimitrovka, určite sa niektoré veci pomeniť nedájú. ALE!!!! Nebezpečné toxické materiály sa neodporúčajú nechať v tom stave ako sú teraz uložené v skládke. Je tiež dôležité zistiť, čo spôsobuje tento konkrétny problém kontaminácie atrazínom. Ak tak neurobíme teraz, naše deti budú môcť kupovať flaškovú vodu, alebo môže to žiaľ zapríčiniť aj horší scenár. Atrazín je  pesticíd a ten, kto si myslí, že náš problém je dočasný a uhlíkové filtre ho vyriešia, sa pravdepodobne mýli, nakoľko sa o tom vie od 2009, že vo vode je všeličo iné.

Článok  s názvom V hlbinách vody  zhŕňa všetko podstatné, čo súvisí s aktuálnymi udalosťami, ale stále existuje veľa otvorených otázok. Doteraz zostali určité informácie nejasné, napríklad, že prečo sa čakalo od 2. novembra do polky decembra s vyhlásením stavu. Je to krok vpred, že existujú ľudia, ktorí ju hľadajú, a iniciujú občianske iniciatívy, ktoré chcú vstúpiť. Bohužiaľ, doteraz sme museli čakať, aby sa prijali preventívne opatrenia.

Čítala som v týchto dňoch niekoľko článkov, študovala analýzy, kontaktovala zahraničných odborníkov na túto tému, aby som získala objektívny prehľad a dobré príklady, naozaj nič viac nezostáva ako civilná aktivita a spolupráca obyvateľov.

Úlohou OZ FutuReg je zabezpečiť zdravé a šťastné detstvo na Žitnom ostrove a to nie je možné s kontaminovanou vodou. Iba zdravé životné podmienky môžu zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj budúcich generácií.

Podporujeme a pomáhame pri každej iniciatíve, ktorá môže napomôcť tomu, aby  pitná voda na Žitnom ostrove bola opäť čistá a vhodná na pitie. Keďže Žitný ostrov  si zaslúži čistú vodu a v tejto skupine na Facebooku:  Csallóköz tiszta vizet érdemel,  môžete sledovať aktuálne správy.

A čo naozaj chcem na Vianoce?

Pitnú voda pre Žitný ostov.

 

Lívia Bott,22. decembera 2017, po zdobení vianočného stromčeka