DIGIT4ALL projektový manažment

Projektový manažment každého projektu je elementárnou súčasťou úspešného fungovania projektu a následného efektívneho dosiahnutia všetkých cieľov projektu.

Pri DIGIT4ALL sme realizovali pravidelné stretnutia partnerov cez digitálne platformy. Našim partnerom je ALTERNATIVA. Hlavným poslaním Alternatívy v uplynulých 25 rokoch bolo podporovať svoje komunity a pomáhať pri realizácii niektorých navrhovaných iniciatív tým, že ponúka možnosti neformálneho vzdelávania pre ľudí vo veku od 13 do 25 rokov podľa ich záujmov a potrieb.

Ich členovia sa zúčastňujú na programoch, interaktívnych stánkoch na podujatiach a zdieľajú svoje vedomosti a predchádzajúce skúsenosti počas klubov, workshopov a školení. Najúspešnejším projektom združenia je mediálny klub, ktorý na festivaloch a podujatiach pripravuje tzv. instantné noviny v priebehu niekoľkých dní, pričom proces editácie trvá od úplného začiatku až po skonštruované noviny s fotografiami a článkami, pripravené na tlač. Táto úloha si vyžaduje serióznu tímovú prácu, kreativitu a okamžité reakcie, čím sa zlepšuje vyššia úroveň komunikačných zručností. Väčšina našich dobrovoľníkov pracuje na mládežníckych miestach alebo vykonáva dobrovoľnícku prácu, kde môžu pracovať v tíme, byť k sebe empatickejší, zodpovední za svoju úlohu.

Dole nižšie nájdete príklad, ako vyzerajú naše pravidelné stretnutia:

Projekt DIGIT4ALL. Funded by The European Union. Project Number:

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196