DIGIT4ALL

A Medi@LL a digitális átalakulással foglalkozik a digitális felkészültség és a média rugalmasságának fejlesztésén keresztül. Fiatal generáció ahol az LL a médiaműveltség és a jog, azokat a gyakorlatokat jelenti, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy hozzáférjenek, kritikusan értékeljék és létrehozzák vagy manipulálni a médiát. A médiaműveltség nem korlátozódik egy médiumra. A médiaműveltség oktatásának célja, hogy elősegítse tudatosítsák a média hatását, és aktív álláspontot alakítsanak ki a média fogyasztásával és létrehozásával kapcsolatban egyaránt. A cél az együttműködés keretében termelni Megvalósítás: Milyen tevékenységeket fog végrehajtani? Projekt főként hálózatépítés és oktatás projektmenedzsmenttel, terjesztéssel és hálózatépítéssel Medi@Coaches és mentorok. Az oktatás MediaCampet jelent médiaismereti tréninggel és szemináriummal 40 fiatal számára, amelyet a legjobbakról szóló workshop követ gyakorlatok 40 fő a Medi@LL Commando terjesztés valódi Kiadványa az Újság és a kísérleti Medi@Camp 5 napon keresztül és 10 fiatal, akik egy régi iskolai újságot szerkesztenek a tábor ideje alatt. formális oktatás Eredmények: Milyen eredményeket vár a projektjétől? Az 1. TEVÉKENYSÉG 4 eredménye: a hálózatépítés b} projektmenedzsment, c}terjesztés és d } Medi@Coaches létrehozása és Mentorok. 2. TEVÉKENYSÉG A Medi@Education fő célként a Medi@Camp megszervezését tartalmazza a) Médiaismereti tréninggel sor ,b) Szeminárium 40 fős fiataloknak c 1 műhely 40 fő részére, 1 Medi@LL Commando ismeretterjesztő újság és egy igazi Médiatábor 5 napon keresztül 10 fiatal számára, akik közösen szerkesztenek, adnak ki és készítenek Erasmus+ médiaterméket.

 

Digit4ALL the so called Medi@LL addresses digital transformation through development of digital readiness, resilience in media.Young generation where LL is Media Literacy and Law consists the practices that allow people to access, critically evaluate, and create or manipulate media. Media literacy is not restricted to one medium. Media literacy education is intended to promote awareness of media influence and create an active stance towards both consuming and creating media.The aim is to produce within cooperation. Project is mainly Networking and Educatingwith project management, dissemination and networking creation of Medi@Coaches and Mentors.
Education means MediaCamp with Media Literacy Training and a seminar for 40 young, following with Workshop on best practices 40 person the real Publication of Medi@LL Commando dissemination is the written of the NewsPaper and the experimental Medi@Camp for 5 days and 10 young people who will edit an old- school NewsPaper during Camp in non- formal education ACTIVITY 1 has 4 results: a Networking b)project management, c}dissemination and d ) creation of Medi@Coaches and Mentors.
ACTIIVITY 2 Medi@Education includes the organisation of Medi@Camp as main goal with a) Media Literacy Training on-
line ,b) Seminar for 40 youth c 1 Workshop for 40 person, 1 Newspaper of Medi@LL Commando dissemination and a real
Media Camp for 5 days for 10 young people who will edit, issue and produce together an Erasmus+ Media Product.

THe project is funded by the EU

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196