MEDIA CAMP Szeged

Od 19. do 24. augusta náš tím hostila organizácia Alternatíva Egyesület v rámci projektu DIGIT4ALL, malého partnerstva medzi FUTUREG a ALTERNATIVA, ktorého cieľom je pomôcť mladým ľuďom zraniteľným voči výzvam a hrozbám digitálneho sveta prostredníctvom nových, inovatívnych prístupov a metód.

Tento tábor sa nám veľmi páčil a vďaka združeniu ALTERNATIVA sme mohli nahliadnuť do sveta rádia a televízie. Výsledkom bol spoločný časopis Media Camp Magazine, na ktorom sme spoločne, tvrdo pracovali.

Projekt DIGIT4ALL. Funded by The European Union. Project Number:

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196