Význam informačnej a mediálnej gramotnosti v digitálnom svete (DIGIT4ALL)

V digitálnom veku, keď je informácií neúrekom a online obsah rýchlo rastie, zohrávajú mediálna a digitálna gramotnosť kľúčovú úlohu. Vďaka týmto zručnostiam dokážu ľudia identifikovať a interpretovať informácie, rozlišovať autentické zdroje od falošných a kriticky uvažovať o mediálnych správach.

Náš projekt Digit4All v mene mediálnej gramotnosti zvyšuje povedomie aj o týchto otázkach. K snahám o vytváranie a rozvíjanie takéhoto povedomia patrí aj školenie mediálnej gramotnosti s dvoma skvelými prednášateľmi, Vajkom Pomichalom 15. mája a Annou Violou Hornyikovou 22. mája.

V prvej časti Tréningu mediálnej gramotnosti 15. mája známy odborník a rečník v oblasti mediálnej gramotnosti Vajk Pomichal hovoril o probléme falošných správ a dôležitosti digitálnej gramotnosti. Svojou pôsobivou odbornosťou a prenikavým prístupom poukázal na to, že falošné správy a dezinformácie nie sú novým fenoménom, ale v dobe internetu sa môžu rýchlo šíriť a ovplyvňovať verejnú mienku.

Počas prezentácie sa Vajk s účastníkmi podelil o kľúčové techniky na identifikáciu a monitorovanie falošných správ. Potom Vajk pre zaujímavosť predstavil niektoré počítačové hry a nástroje moderného sveta, ktoré sa tiež týkajú témy falošných správ.

V druhej časti školenia mediálnej gramotnosti 22. mája vystúpila Anna Viola Hornyik s prezentáciou o vzniku falošných správ. Anna zanietene hovorila o tom, že falošné správy nie sú len výsledkom jednoduchej manipulácie, ale majú hlboké korene v sociálnych a technologických procesoch.

Podrobne opísala význam overovania zdrojov a kontextu a poskytla užitočné tipy, ako identifikovať spoľahlivé zdroje informácií. Zároveň vyzvala publikum, aby rozvíjalo svoje kritické myslenie a neprijímalo slepo všetko, čo sa dočíta na internete.

Funded by The European Union Project Number:
2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196