DIGIT4All konferencia v Bratislave

V dňoch 20. a 21. apríla 2023 sa na ZŠ s gymnáziom v Bratislave uskutočnilo podujatie projektu DIGIT4All Erasmus +, na ktoré boli pozvané maďarské a slovenské mimovládne organizácie. Cieľom DIGIT4All je pomôcť mladým ľuďom, ktorí sú zraniteľní voči výzvam a nebezpečenstvám digitálneho sveta, pomocou nových, alternatívnych, inovatívnych pohľadov a metód. Medzi témy projektu patrí rozpoznávanie nepravdivých informácií, prevencia kyberšikany, správne používanie digitálnych nástrojov, bezpečné zdieľanie obsahu a poskytuje aj neformálne školenie pre desať mladých ľudí v rámci mentoringového programu. (Číslo projektu je 2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196 a je podporovaný Európskou úniou.)

Vedúci partner projektu DIGIT4All je OZ Futureg, v prvý deň programu povedala prezidentka organizácie Lívii Bott Domonkos, že cieľom podujatia je okrem budovania vzťahov aj zdieľanie praktických metód. Podujatie otvorila Katalin Morvay, riaditeľka MTAG, a následne Krisztina Mészáros, vedúca projektu DIGIT4All, priblížila program a jeho účel.

Zsuzsanna Sill, vedúca inkluzívneho tímu MTAG, predstavila školský mentoringový program a vo svojom vystúpení zdôraznila metodické základy programu a vytrvalú prácu študentov.

Zsófia Kovács, jedna z maďarských hosťujúcich prednášajúcich z Nadácie Mládež za národ, vo štvrtok zdôraznila, že viaceré z ich programov zameraných na mladých ľudí s radosťou prijímajú aj tí, ktorí sa inak z online sveta dostávajú len ťažko. zúčastniť sa. Tamás Csanda sa podelil o svoje myšlienky o práci a činnosti Vysokej školy odbornej prípravy pôsobiacej v Bratislave. Inštitúcia nie je len internátom, ale pod jej ochranou prevádzkuje aj súdržnú komunitu, ktorá ponúka možnosti vzdelávania a rozvoja talentovaným študentom na rozvoj aj mimo školy.

Na veľkú radosť organizátorov prispeli ku kvalite podujatia aj rečníci, ktorí už mohli rozprávať o svojich skúsenostiach z mladosti. Vajk Pomichal, doktorand Univerzity v Trnave, v piatok vystúpil s prezentáciou o výsledkoch dosiahnutých v projekte DIGEQ a porozprával o novinkách, ktoré pomáhajú mladým ľuďom rozpoznať nepravdivé informácie. Na piatkovom programe sa zúčastnil aj Dominik Lelkes, ktorý uviedol program Spoločne pre Európsku úniu. Podľa neho by bolo mimoriadne dôležité oboznámiť študentov s reálnym fungovaním a možnosťami EÚ, pretože aj v tejto oblasti sa zvykneme spoliehať na čiastkové poznatky a ľahko ich zavrhneme.

Patrícia Zollei, študentka posledného ročníka vysokej školy, vystúpila s prezentáciou s názvom Mladí ľudia v Európskej únii. Vynikajúce nápady nám poskytli viacerí rečníci, medzi nimi aj Ivett Pavlis, ktorá ako právnička, mediátorka a učiteľka upozornila na nové, neformálne vyučovacie nástroje. Naším hosťom bol aj prezident Közháló Egyesület, ktorý predstavil ich činnosť a Tamás Boross zo združenia Alternatíva hovoril o svojich skúsenostiach v Maďarsku, v súvislosti s korekčným postupom médií, ktorý môže byť užitočné v boji proti falošným správam.

Tieto dva dni boli zmysluplné a dôležité, čo zahŕňalo prehliadku pamiatok v hlavnom meste a budovanie komunity.