Impact Analysis of Slovak- Hungarian Cross Border Cooperation Projects

ISSUE preparation for International Journal of Management Science and Business Administration (Zagreb) DOI: 10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.231.1004 URL: http://dx.doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.31.1004 1René Pawera, 2Lívia Bott Domonkos , 3 Richard Hakszer 1 Comeniu University , Faculty of Management 2 Faculty of Management alumni 2016, Project Consultant, Expert in FUTUREG Think Tank 3  Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Science Abstract:  Cooperation is the key to a better Europe. European Union supports territorial cooperation between border-regions, especially in the border settlements.  Border regions, towns and districts promote cooperation as a tool for growth and change through policy development and strategic orientation within territorial cooperation and beyond regional...

Ahoj FutuReg!

Vitajte na stránke FutuReg Toto je náš prvý mesiac! V skratke Vám predstavíme naše OZ, a to najmä cez stanovy a poslanie združenia, posolstvom OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FutuReg  je: podpora budúcej generácie regiónu južného Slovenska, záchrana a popularizácia multikultúrnych, multietnických a multilingválnych tradícií  Žitného ostrova a širokého okolia a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí, popularizácia súčasného umeleckého, vedecko- výskumného a kultúrneho života, zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Žitného ostrova, regiónov v Strednej Európe, podpora a prezentácia kultúrnej činnosti historických národnostných menšín, rozvíjanie „identity“, zlepšenie imidžu a propagácia regiónu doma a v zahraničí, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a slobôd...