PODANÝ PROJEKT – SPOLU PRE DETI, KARPATSKÁ NADÁCIA

Dnes sme podali projekt v rámci Karpatskej nadácie v oblasti inklúzie, vzdelávania o mediačných technikách a multikultúrnom prostredí prostredníctvom tvorivých aktivít a psychologického poradenstva pre deti minoritných národností ako sú rómske, maďarské a deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine.

Projekt sa zameriava na vzdelávacie aktivity detí a rodičov, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine a znevýhodnených detí a rodičov pomocou aktivít zameraných na rozvoj kultúry, tolerancie a mediácie. Ponúka psychologické poradenstvo pre deti a rodičov najmä v súvislosti s duševným stresom. Pomocou edukačných aktivít (zážitkové vzdelanie) posilňuje inklúziu detí z Ukrajiny a iných detí z minoritných skupín žijúcich na Slovensku (maďarská, rómska). Projekt má za cieľ pomôcť deťom a ich rodičom zapájať sa do aktivít a tým zlepšiť ich šancu na začlenenie sa do spoločnosti na Slovensku.