GREEN SURVEY

Milé dámy,
Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete pochopiť úroveň vašich vedomostí, potrieb a záujmov v oblasti životného prostredia a online marketingu.

https://forms.gle/ZYkP2B6vdCTiY1yX7

V našom projekte by sme chceli pomôcť podnikateľkám, aby sa stali ekologickejšími a lepšie propagovali svoje podnikanie v online prostredí.
Čo máme na mysli pod pojmom ekologické podnikanie?
Všetky spoločnosti bez výnimky sa môžu stať udržateľným podnikom, ktorý znižuje emisie skleníkových plynov, stará sa o prírodné zdroje a stará sa o životné prostredie, čím pomáha planéte a prírode prežiť.
Team Projektu Zelené podnikanie (GreEn): Livia, Timi, Viki,Kitti
Tento dotazník je venovaný podnikateľkám alebo tým, ktoré plánujú začať alebo rozbiehajú svoje podnikanie.
Projekt vznikol vďaka finančnej podpore EÚ. 2022-1-CZ01-KA210-ADU-000082694