DIGEQ tréning trénerov Erasmus+v Budapešti

Ak by sme mali vybrať čo najvýraznejší obrázok alebo slovo, tak „aktívne učenie“ by bolo to, ktoré definovalo naše školenie v Budapešti.V rámci Erasmus+ náš malý projektový partner, Základná škola a Gymnázium Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló nás všetkých prekvapil s novými vedomosťami.
Programové body poskytli príjemné aj užitočné poznatky, začali sme okrúhlym stolom „Sieť“, ktorý analyzoval aspekty ochrany zdravia. Nasledujúci odborníci prezentovali v paneli Hrozby a zdravotné rizikové faktory sociálnych médií, preventívne programy v Maďarsku.
  • Doktorka Beatrix Koronczai (ELTE)
  • riaditeľ Magor Pap PhD (SOTE Center for Health Development), 
  • Máté Kapitány-Fövény, PhD (SOTE Centrum rozvoja zdravia), Moderovanie: Éva Borenszki-Gutási (SOTE) Viac info na: https://semmelweis.hu/egeszsegfejlesztes/akozpontrol/munkatarsak/
  1. Mottom fantastického kolegu mediátora, špecialistu na riešenie konfliktov bolo „Hľadaj, čo ťa spája!“ Riadenie konfliktov, Nenásilná komunikácia, mediácia pre rodiny, pracoviská, školy.
  2. Naši maďarskí partneri predstavili aj stolovú hru DIGEQ, názov prezentácie: Úvod do stolovej hry, workshop – Márta Szabó a László Veress
  3. Digitálna izolácia mládeže (Lekcie štúdie medzi mládežou počas Covid-closure) – nasledovala online prezentácia Kornéla Dőriho
  4. Videá a osvedčené postupy v Maďarsku – online vzdelávací materiál pre učiteľov a rodičov
  5. Workshop „A“: Panem et bellum! Osvedčené postupy: projekt s 3D tlačou, históriou a stolovou hrou. Interaktívna dielňa (5.-8. ročník) – Tarczal-Márta Edit
  6. Workshop „B“: Dobré postupy a projekty pre mládež as mládežou (9. – 12. ročník) – István Földvári (učiteľ, Fazekas)

Špeciálne poďakovanie patrí pani učiteľke Márte Szabóovej za vytrvalú, výbornú a profesionálnu prácu, je najväčším vzorom! Ak nie je učiteľ, nie je budúcnosť, ak nie je tréner, nie je ani školenie! Ak by sa malo trojdňové školenie v Budapešti zhrnúť do obrázkov a slov (to sa ani nedá), tak by to bolo aktívne učenie, a to „učme sa od mladých“ a „učme sa spolu“!

Pokračujeme v tvorbe DIGEQ Trends in Internet Safety Education Good Practice Guide organizovanej FutuReg/Erasmus+ s českou vzdelávacou spoločnosťou GLAFKA a s našim maďarským partnerom pokračujeme vo výrobe videí a vzdelávacích materiálov pre mladých ľudí.
Radi by sme sa poďakovali našim partnerom DIGEQ mládežníckych tendrov, www.glafka cz a www.fazekas.hu, že sa môžeme jeden od druhého učiť a odovzdávať tieto poznatky mladým ľuďom.
Podujatie podporovala Európska únia.
1. Skupinová fotka účastníkov
2.Networking účastníkov vo vestibule Gymnázia
3. Deti so spoločenskou hrou DIGEQ