DIGEQ pripravuje praktickú príručku

Náš Erasmus+Training of Trainers sa konal v Budapešti v dňoch 17. – 19. októbra 2022 na partnerskej strednej škole FutuReg, na najprestížnejšej strednej škole v Budapešti a pravdepodobne aj v Maďarsku Fazekas Mihály Gyakorló és Általános Gimnázium.

DIGEQ – Rast digitálnej inteligencie prostredníctvom emocionálnej kvality pre 13+ mládež a pracovníkov s mládežou. Viac informácií na www.futureg.sk/digeq

Špeciálna vďaka

Margaréte Kováčovej za doterajšiu tvrdú prácu na práve IKT, ochrane detí a teraz Vajkovi Pomichalovi z Katedry digitálnych hier Trnavskej univerzity.

Čo sa týka konzultačnej koncepcie a vypracovania projektov, ďakujeme, že ich úsilie je v oblasti vzdelávania obrovské.

Spolupracujeme s trénermi, ktorí majú ochotu a perspektívu preberať metódy tréningu.

Celkové participatívne školenie, Rozprávanie príbehov, Stolová hra, Gamifikácia, Mediácia a riešenie konfliktov medzi rovesníkmi atď.

Ivett Pavlis ako trénerka Učiteľ ľavou zadnou alebo maďarský Mental Manko zoberú tieto metódy ako podklad pre svoju organizáciu na rozvoj neformálnej vzdelávacej metódy.

#škola #učiteľ #školenie #neformálne vzdelávanie #digeq

#youth #youthworker #experience #zážitkové vzdelávanie

Školenia sú financované Európskou komisiou

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže – sekcia Mládež.