Workshop pre nezamestnaných

V dňoch 22-ho až 24-ho mája sa konalo v meste Velenje, Slovinsko posledné spoločné stretnutie – workshop partnerov v rámci medzinárodného projektu WOWIT. Išlo o workshop pre nezamestnaných, ktorý organizovala slovinská partnerská organizácia Društvo Novus, ktorá má dlhoročné skúsenosti práve v oblasti práce s nezamestnanými, okrem iných aktivít.

Partneri z Društva Novus pripravili trojdňový workshop, ktorého súčasťou boli rôzne praktické semináre, aktivity zamerané práve na podporu nezamestnaných. Okrem toho sa podujatie zameralo aj na podporu podnikania, dobrovoľníctvo, mentoring, fungovanie občianskych združení, celoživotné vzdelávanie, spolu s prezentovaním tých najlepších praktík – tzv. best practices z partnerských krajín.

Vysoká odborná úroveň seminárov bola podporená účastníkmi, ktorí pôsobia v rôznych profesiách a majú mnohoročné skúsenosti v daných oblastiach a vedeli preto podať detailné a veľmi praktické informácie a skúsenosti.

Na workshope nemohli chýbať partnerské organizácie: Rovnovážka z Českej republiky a Futureg zo Slovenska, pričom podujatia sa zúčastnili aj ďalší hostia z týchto krajín.

Súčasťou programu boli aj neformálne akcie v podvečerných hodinách, počas ktorých nám slovinskí partneri ukázali mesto Velenje a časť tohto krásneho regiónu Slovinska.

Po troch intenzívnych dňoch podujatí sme sa s partnermi rozlúčili ale s vedomím, že táto spolupráca bola iba začiatkom našich spoločných aktivít a ostávame v kontakte aj po ukončení projektu WOWIT.  Pre nás a našich partnerov je problematika uplatnenia sa žien na trhu práce dlhodobým projektom. Sme radi, že sme mohli pomocou podpory Európskej únie spoznať nesmierne inšpiratívne a zaujímavé osobnosti a svojimi aktivitami prispieť a podporiť ďalšie aktivity, združenia, osoby venujúce sa problematike.

Projekt sa realizuje finančnou podporou Európskej únie.  2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089