Je dostupná Praktická príručka: Rast digitálnej inteligencie prostredníctvom emocionálnej kvality mládeže.

Viete prečo je potrebné aby digitálne znalosti a rast digitálnej inteligencie najmä u mládeže a detí je viac ako nevyhnutná?

Kyberšikanovanie sa stáva čoraz väčším problémom medzi mládežou a deťmi a rodičia, učitelia a právnici nemajú dostatočné vedomosti ani potrebné nástroje a metódy na jeho riešenie. Digitálna transformácia a rast digitálnej inteligencie pomáha pri prevencii šikanovania a kyberšikanovania a vytvára digitálnu odolnosť.

Projekt DIGEQ je spoločnou koncepciou mládeže, ktorá podporuje bezpečnosť detí a mladých ľudí v online prostredí, a to z dôvodu digitálnej transformácie našej súčasnej doby.

Dokument obsahuje zoznam vzdelávacích blogov a aplikácií, súborov nástrojov, interaktívnych hier, článkov, videí, kvízov venovaných bezpečnému používaniu internetu (sociálne médiá, prevencia kyberšikany) a aktívnemu digitálnemu občianstvu.

 

Príručku nájdete tu- FutuReg_DIGEQ_BestPractiseGuide – Slovenská verzia

 

Projekt Erasmus+ s názvom Digital Intelligence growth via Emotional Quality of Youth DIGEQ.

Číslo projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913

Toto video bolo financované Európskou úniou.