Hra Hexagon Tales, nástroj na skúmanie citlivých tém vo vzdelávacom prostredí je teraz dostupná ako učiteľská príručka.

Hexagon Tales je kolaboratívna rozprávková/príbehová hra pre 3-8 hráčov. Hexagon Tales bola navrhnutá tak, aby učiteľom poskytla nástroj na skúmanie citlivých tém vo vzdelávacom prostredí. Systém hry môže podporovať príbehy o najrôznejších témach. V súčasnosti existuje jeden príbeh, ktorý sa týka kyberšikany, ale plánuje sa vytvorenie ďalších príbehov. Ale každý si môže vytvoriť svoj vlastný príbeh, ak má o to záujem.

Cieľom projektu Hexagon Tales je poskytnúť hlbšie pochopenie citlivej témy prostredníctvom príbehu, a to pod nízkym tlakom a v emocionálne bezpečnom prostredí. To sa uskutočňuje prostredníctvom vytvárania prepojení medzirôznymi časťami príbehu, čo žiakov núti rozmýšlať o tom, ako určité aspekty príbehu spolu navzájom súvisia, a prezentovanie relevantných pojmov prostredníctvom ich prepojenia s časťami príbehu.

Cieľom Hexagon Tales je: rozvíjať empatiu, spoluprácu, komunikačné zručnosti, jazykové schopnosti; urýchliť spoločenskú zodpovednosť a komunitu; klásť dôraz na efektívnu účasť v digitálnom svete; uľahčovať kritické myslenie a sebapoznávanie či reflexiu.

Hra je v súčasnosti k dispozícii v angličtine, maďarčine a slovenčine pričom sa plánuje jej preklad do ďalších jazykov.

Hru nájdete tu: Hexagon Tales_hra

Projekt Erasmus+ s názvom Digital Intelligence growth via Emotional Quality of Youth DIGEQ.

Číslo projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913

Toto video bolo financované Európskou úniou.