WOWIT – ECG

V mene medzinárodného tímu by sme Vám chceli predstaviť náš najnovší dokument s názvom

FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN EDUCATIONAL PROGRAMS FOR (DIGITALLY) EXCLUDED VULNERABLE TARGET GROUPS (FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ÚČASŤ NA VZDELÁVANÍ PROGRAMY PRE (DIGITÁLNE) VYLÚČENÉ ZRANITEĽNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY)

Evaluation Context Grid (ECG) zahŕňa faktory, ktoré ovplyvňujú účasť na vzdelávacích programoch z pohľadu uvedených zraniteľných cieľových skupín. ECG vychádza z praktických skúseností získaných zúčastnenými organizáciami a preukázateľne má tak pozitívny vplyv na pokračovanie účastníkov v rámci naštartovaného programu.

Dokument v anglickom jazyku si môžete zadarmo stiahnuť tu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089.