WOWIT – Course Book

Táto učebnica bola zostavená v rámci projektu Erasmus+ (KA210-ADU) „WOWIT – Príležitosti žien na pracovnom trhu prostredníctvom inkluzívnych techník“. Predstavuje súhrn rôznych techník a nástrojov, ktoré môžu použiť trénerky, ako aj samotné ženy na posilnenie, zlepšenie a obohatenie svojich zručností a kompetencií pre lepšie začlenenie sa na pracovný trh. Každá technika a nástroj bol nielen niekoľkokrát aplikovaný trénerom v ich príslušnej organizácii, ale aj testovaný a diskutovaný na workshope „Školenie školiteľov“ WOWIT.

Course Book je k dispozícii v anglickom jazyku a môžete si ho stiahnuť tu.

Regionálna verzia tejto učebnice vznikla aj v slovenskej verzii. Tú si môžete stiahnuť tu.

Učebnica pokrýva niekoľko rôznych oblastí, ktoré sa zameriavajú na rôzne zručnosti a oblasti: Komunikačné techniky, po nich nasledujú mediácia a facilitácia, ekonomická legislatíva a otázky ľudských zdrojov. Prvá oblasť, Komunikačné techniky, sa zameriava na uľahčenie komunikácie, podporu kreativity a zdôraznenie relevantnosti neverbálnej komunikácie. Ďalej, techniky a nástroje v oblasti schopností mediácie a facilitácie povzbudzujú účastníkov a školiteľov, aby zvýšili svoje zručnosti pri vytváraní sietí a venovali sa sebareflexii, sebaláske a následne vyššiemu oceňovaniu vlastných úspechov a hodnoty. Zatiaľ čo predchádzajúce dve oblasti spadajú prevažne do oblasti mäkkých zručností, tretia oblasť, Ekonomická legislatíva a HR problémy, sa zameriava viac na tvrdé zručnosti, ako je písanie návrhov, zvládanie obchodných výziev v EÚ atď.

Všetky kurzy a techniky obsiahnuté v tejto učebnici sa dotýkajú jednej zastrešujúcej témy: rozmanitosti otázok ľudských zdrojov, ktorým môžu ženy čeliť na pracovnom trhu, najmä ak doň znovu vstupujú alebo pretvárajú svoje podnikanie. Prezentované metódy sú nielen hodnotné a užitočné pre trénerov a ženy, ale môžu ich využiť aj zamestnávatelia, ktorí by chceli zvýšiť svoje zručnosti, ako aj zručnosti svojich (potenciálnych) zamestnancov.

WOWIT-Team, OZ Futureg zo Slovenska, Društvo Novus zo Slovinska a Rovnovážka z Českej republiky spolupracovali na viacerých podujatiach a pracovali na dokumentoch, ktoré sa chcú stať inšpiráciou nielen pre účastníkov a členov tímu, ale aj pre ďalšie organizácie a subjektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Cieľom projektu WOWIT je informovať a vzdelávať o rovnakých príležitostiach pre ženy organizovaním podujatí, ktoré podporia túto myšlienku a spoja komunitu, ženy všetkých vekových kategórií, matky a odborníčky.

Tím WOWIT a všetci jeho prispievatelia vám prajú úspešnú implementáciu techník a nástrojov vo vlastnom podnikaní a pri napĺňaní profesijných cieľov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089