GrEn E+:Webinár: Ako začať podnikať

Vstúpte do sveta podnikania s projektom 🍃GreEn – Zelené podnikanie 🍃 a s našou lektorkou @Livia Bott Domokos.
Vaša účasť v projekte je💰ZDARMA.
Prihlásit sa môžete tu https://www.greenwomen.eu/cz/chci-do-projektu-green
Odkaz na vysielaní vám zašleme na základe registrácie.
Poďťee sa s nami naučiť, ako začať podnikať:
💡Ako identifikovať a analyzovať príležitosti na trhu
💡Ako vytvoriť funkční Business Model Canvas
💡Ako rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti
💡Ako vybudovať silné vzťahy so zákazníkmi
💡Ako dosiahnuť úspech v podnikání
O lektorke Lívii Bott Domonkos:
Riaditeľka organizácie FutuReg. Vyštudovala management na Univerzite Komenského v Bratislave, potom pracovala v medzinárodných organizáciach v oblasti zdravotníctva a životného prostredia. V sektore IT nadobudla skúsenosti v korporátoch, najviac však pôsobila v neziskovom sektore, kde spolupracuje dodnes so vzdelávacími inštitúciami a so štátnym sektorom.  Cestovala a študovala v zahraničí, kde participovala na medzinárodných projektoch, ktoré jej rozšírili know-how a otvorili otázky na lokálnej úrovni. Je matkou, mediátorkou, manažérkou. Ako vysokoškolský lektor sa venuje metodológii výskumu, podnikaniu a projektovému managementu. Má dve deti, ktoré sú jej príručkou dobrej praxe v oblasti výchovy.
Viac o projekte 🍃 GreEn – Zelené podnikanie 🍃
V rámci tohto medzinárodného projektu chceme dať budúcim i začínajúcim podnikateľkám príležitosť svoju činnosť lepšie propagovať a zároveň zvyšovať ich povedomie o otázkach udržateľnosti a o environmentálnych aspektoch podnikania.
Vzdelávacia časť projektu obsahuje celkom 9 vzdelávacích modulov po 3 hodinách.
Moduly obsahujú jednak online stretnutia (webináre) a takisto materiály pro samoštúdium.
Pilotnú časť vzdelávacieho projektu odštartovali v septembri 2023 prvým webinárom.
Ďalšie moduly budú realizované v období február – jún 2024.
Projekt GreEn – Zelené podnikanie realizuje organizácia Rovnovážka v spolupráci zo slovenskou organizáciou FutuReg a organizáciou zo Španielska Adesos. Projekt je spolufinancovaný programom Erasmus+.