DIGEQ školenie pre pracovníkov s mládežou v Prahe

Od 27. do 29. sme absolvovali školenie v Prahe na tému rast digitálnej inteligencie prostredníctvom emocionálnej kvality.


Prostredníctvom „DIGEQ školenia pracovníkov s mládežou“ sme sa naučili, ako ovplyvniť rast emocionálnej inteligencie/ kvality detí a mládeže v súvislosti s praktikami, ktoré sa uplatňujú v digitálnom veku. Prostredníctvom niekoľkých vzdelávacích postupov a praktických hier sme získali skúsenosti s posilňovaním emocionálnej inteligencie v rámci digitálnej inteligencie detí a mládeže, ktoré môžeme v budúcnosti uplatniť v rámci práci s deťmi a mládežou.

Projekt sa mohol uskutočniť vďaka financovaniu EÚ. Projekt je podporovaný Európskou úniou.

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913