Training of Trainers – Conferencia WOWIT

Po prvej medzinárodnej konferencii Women On Workmarket With Inclusive Techniques, ktorá sa konala v júni 2022, Futu|Reg zorganizoval ďaľšiu konferenciu s názvom Training of Trainers – Tréning trénerov, ktorá sa konala v dňoch 11. a 13. októbra 2022, v Dunajskej Strede.

Program_WOWIT_ToT Erasmus

Koncept tréningu trénerov je rozšírená metodika vzdelávania dospelých, ktorej hlavným cieľom je príprava odborníkov, takzvané zapojenie trénerov a ich spoločná práca: prezentácie na rôzne témy, workshopy, prezentácia inovatívnych metód. Hlavným cieľom série podujatí bolq podpora a pomoc postaveniu žien na trhu práce inkluzívnymi technikami a rôznymi vzdelávacími metódami. Účastníci školení, školitelia, všetci pôsobiaci v danej oblasti vzdelávania, sú odborníkmi na jednotlivé témy, ktoré ovplyvňujú postavenie žien na trhu práce.

Pridanou hodnotou programu bolo, že odborníci získavali poznatky z iných oblastí, učili sa od svojich kolegov a inšpirovali inými témami. Odborná školiaca konferencia trénerov WOWIT odštartovala v Centre vysokého školstva v Dunajskej Strede za účasti akademickej obce. Samotná konferencia prebiehala v salóne reštaurácie New York Coffee and Restaurant Salon.

Občianske združenie FutuReg na projekte spolupracuje s medzinárodnými partnermi, využíva ich silné stránky a delí sa o svoje znalosti s partnermi, čím posilňuje tím aj samotný projekt WOWIT. Ich partnermi je združenie Rovnovážka z Českej republiky, ktoré ženám poskytuje rozsiahlu podporu v profesionálnej oblasti, pri budovaní kariéry, využívaním mentoringu, koučingu a iných inovatívnych metód. Ďalší zahraničný partner pochádza zo Slovinska. Ide o organizáciu Novus, ktorá podobne ako krajský úrad práce pomáha nezamestnaným.

Trojdňový program konferencie realizovalo 9 školiteľov a 9 školiacich balíkov a následne bol zapracovaný do 3-dňového komplexného školiaceho materiálu pre dospelých, ktorý má zlepšiť situáciu na trhu práce žien a iných znevýhodnených skupín prostredníctvom vzdelania. Témami konferencie boli učenie sa IT a iných digitálnych zručností, projektový manažment, HR – ľudské zdroje a praktické cvičenia súvisiace s pracovnoprávnou problematikou.

Počas prezentácií boli ostatní školitelia a účastníci zapojení do rôznych inovatívnych metód, čo následne viedlo k ďalším inšpirujúcim výsledkom. Okrem toho v spolupráci s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Dunajskej Strede mohli účastníci nahliadnuť do odbornej práce úradu a vymeniť si skúsenosti s technikami zapájania inkluzívnych skupín. Účastníci mohli osobne navštíviť miestny úrad práce a získať cenné skúsenosti z každodenného života úradu.

Prvý deň konferencie otvárala Krisztina Mészáros. Ako koučka, mediátorka a reportérka hovorila o budovaní vlastnej značky, teda self-marketingu a jeho význame. Po programe nasledovala Lívia Bott Domonkos, zakladateľka FutuReg, mediátorka, vysokoškolská lektorka, ktorej témou bolo zvládanie konfliktov na pracovisku. Počas popoludňajšieho programu sa Katarína Serinová (ekonómka, účtovníčka) venovala ekonomickým a HR témam a zasvätila účastníkov do tajov sveta biznisu a ženských podnikov. Prvý deň uzavrela Hana Kaniová, koučka z Českej republiky, ktorá mala prednášku o vytváraní a udržiavaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Druhý deň podujatia otvorila Markíta Ubíková – SmartZena, certifikovaná trénerka Google z Českej republiky. Priniesla praktické nápady v oblasti IT, ktoré sú základnými črtami moderného sveta a trhu práce.

Ana Kuntarič a Helena Felicijan zo Slovinska pripravili prezentáciu z oblasti komunikácie a učili našich trénerov, ako byť kreatívny v komunikácii. Ivett Pavlis, ktorá vyniká aj v oblasti metodiky soft-skills, ako šéfka organizácie Rodič ľavou zadnou, porozprávala o budovaní tímu a o budovaní vzťahov na pracovisku a poskytla užitočné tipy na získanie týchto zručností.

Tretí deň Petra Laktišová – Mamacoach – previedla účastníkov svojím programom o využití talentov ako kouč a poskytla pomoc pri rozpoznávaní a využívaní týchto talentov. Záverečná prezentácia školenia zaviedla účastníkov do sveta grantov a žiadostí, ako žiadať a získavať financie. Tento tréningový modul viedla Klára Tidrichová, trénerka z Českej republiky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089