WOWIT – Kick off meeting v Ostrave

V období od 6-ho do 7-ho apríla 2022 sme mali možnosť stretnúť sa s našimi partnermi z Českej republiky a Slovinska na našom prvom offline – úvodnom stretnutí v Ostrave v Českej republike.

Hostiteľskou organizáciou bola Rovnovážka. Klára Tidrichová z organizácie Rovnovážka spolu s kolegami pripravili uvítacie stretnutie. Pridanou hodnotou tohto stretnutia boli prezentácie externých odborníkov z oblasti vzdelávania žien a ich postavenia na trhu práce. Markéta Ubíková predniesla prezentáciu o IT ako povinnej výbave žien 21. storočia. Klára Žídková vystúpila s prezentáciou na tému rodovej rovnosti. Stretnutia sa zúčastnili aj dvaja stážisti z Ostravskej univerzity, pre ktorých to bola prvá skúsenosť s medzinárodnými rokovaniami.
Stretnutie sa uskutočnilo v ostravskom Impact Hube.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne hostiteľskej organizácii Rovnovážka a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v rámci projektu!

Projekt je financovaný Európskou úniou.

2021-1-SK01-KA210-ADU-000034089