KIDSAFEDU záverečná online konferencia

KIDSAFEDU záverečná online konferencia

(tlačová správa)

Projekt KIDSAFEDU (SKHU/WETA/1901/4.1/317) s podporou Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko hľadá cezhraničné riešenia chrániace deti pred nebezpečenstvami kyberšikany a vzdelávania v oblasti digitálnej gramotnosti pomocou online záverečnej konferencie dňa 29. júla 2021.

Hlavný partner projektu KIDSAFEDU OZ FutuReg a správca  webu www.kidsafedu.eu uzatvára projekt KIDSAFEDU záverečnou konferenciou netradičnou metódou online, pričom chce upozorniť na čas trávený v online priestore. Projekt v cezhraničnej spolupráci s Nadáciou Hintalovon sa začal v novembri 2020  a konči v lete tohto roku. Hľadá odpovede na nasledujúce otázky: Ako zabezpečiť bezpečnosť detí online v cezhraničnom priestore? Ako spolupracovať v cezhraničnom priestore? Aké sú inštitucionálne možnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými organizáciami? Ako ďalej v online vzdelávaní po koronakríze bezpečne?

 

Program podujatia začína úvodnými slovami predsedu vedúceho partneru Lívii Bott Domonkos,  partnera projektu Trstice, zastúpeným Evou Kacz nasleduje podrobnejšie predstavenie projektu, programu a cezhraničnej spolupráce a neskôr predstavenie odborných parterov, účastníkov konferencie, krátke predstavenie projektu KIDSAFEDU a cieľov konferencie a platformy konferencie DIGITALSKILLS, kde sú dostupné všetky materiály pre účastníkov. Konferencie sa zúčastnia odborníci spolupracujúcich organizácií, ako Krisztina Mészáros, mediátorka, Margaréta Kováč, právnička, Patrik Pomichal a pilotná škola Trsticiach. O cyberbullyingu a online bezpečnosti  v Maďarsku a a projekte porozpráva dr. Bárdossy- Sánta Nóra a projektová manažérka maďarskej strany Judit Csókás.

Projekt mal za cieľ vytvoriť cezhraničný koncept v oblasti online bezpečnosti, organizoval 2 tréningy na Slovensku, 2 tréningy v Maďarsku, spolu sa vyškolilo vyše 15 trénerov. Počas pandémie sa organizovali 4 online besedy pre verejnosť, vypracoval sa prieskum. štúdia, prípadová štúdia, metodická príručka a cezhraničný výskum projektu. Pilótnou školou bola Základna škola s VJM v Trsticiach, kde sa zaviedla, mediácia, mentoring a coaching v oblasti. Počas doby trvania projekt upozorňoval na prebiehajúcu online kampaň KIDSAFEDU pomocou sociálnych médií. Pripravili sa vzdelávacie videá pre pedagógov, rodičov a edukačné vlogy o online bezpečnosti, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.kidsafedu.eu.

Odborné prednášky konferencie a odborné tréningy pre cieľovú skupinu sú dostupné pre registrovaných na platforme www.digitalskills.kidsafedu.eu. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na adresu oz@futureg.sk alebo na online registračnom formulári.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte: Lívia Bott Domonkos, predsedníčka, štatutárna zástupkyňa  OZ FutuReg   

E-mail: bottlivi@gmail.com

Telefónne číslo: 00421 917 737076

Webová stránka: www.futureg.sk

Na publikáciu: 29.7.2021. Kontakt s médiami: Bott D.Lívia,bottlivi@gmail.com