DIGITALSKILLS

 

OZ FutuReg Vás pozýva v rámci projektu

KidSAFEdu – online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti

na online konferenciu s názvom

DIGITALSKILLS

(kód: SKHU/WETA/1901/4.1/317),

ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Miesto:                      ZOOM online (registrácia na adrese oz@futureg.sk v registračnom formulári)

Čas:                           26.5. 2021. streda, 8.30-15.30

Program konferencie:

8:30 – 8:35               (SK – HU) Otvorenie konferencie a predstavenie programu: Lívia Bott Domonkos, predseda OZ FutuReg

8:35 – 8:40               (HU)  Príhovor maďarského partnera: dr.Bárdossy-Sánta Nóra právnička, predseda Nadácie Hintalovon

8:40 – 8:45               (SK-HU) Príhovor ambasádora projektov slovensko- maďarskej spolupráce a platformy AmbEDK: Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva SR, odborník pre ľudské práva

8:45 – 9:00             (HU ) Predstavenie Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho združenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 

9:00 – 9:20              (SK)  Predstavenie projektu KIDSAFEDU a cieľov konferencie DIGITALSKILLS: Lívia Bott Domonkos: predseda OZ FutuReg

9:20 – 9:40                (SK) Participácia detí a mladých ľudí v/na online bezpečnosti: Aneta Chlebničanová, senior expert Nadácie pre deti Slovenska

9:40 – 10:00             (SK)  Predstavenie n.o. Linka Detskej Istoty: Tatiana Ivanič, predseda LDI n.o.

10:00 – 10:10          online prestávka na kávu

10:10 – 10:30           (HU) Prečo je dôležitá smernica pre ochranu detí? Vaskuti Gergely /Stáhly Katalin  – psychológovia a koordinátori programu NEMECSEK v Nadácii Hintalovon

10:30 – 10:50         (SK) Využívanie online priestoru na case-awareness

a podporné aktivity Lucia Jakubíková, freelancerka v oblasti PR a CSR

10.50 – 11:10         (SK) Predstavenie o.z. Spoločnosť priateľov detí 

– Li(e)nka a Linky Detskej Dôvery   www.linkadeti.sk

Soňa Lovašová, garantka sociálneho poradenstva v OZ L(i)enka

11:10 – 11:30            (SK-HU) Predstavenie projektu STOP BULLY – NO BULLYING

Molnár Éva, projektový manažér, Tandem n .o.

 

11:30 – 11:50            (HU) Cyberbullying a kyberšikana v Maďarsku :

Bárdossy-Sánta Nóra HU – právnička

predseda kuratória Nadácie Hintalovon

predseda Centra Právnej Pomoci Pro Bono

 

11:50 – 12:10         (HU) Ako funguje online poradňa yelon.hu?

Varga Aida –  psychologička online poradne YELON                        

 

12:10-12:30              (SK) Budovanie online odolnosti

                                    Andrea Cox,  predseda o.z. DigIQ

12.30-13:00              prestávka na obed

Program DIGI-hackathonu

13:00 -14:30             Práca v skupinách vo forme DIGI- hackathon

Riešenie spoločnej problematiky s facilitátormi

Zadanie hackatonu na riešenie:

  • Ako zabezpečiť online bezpečnosť detí v cezhraničnom priestore?
  • Ako spolupracovať v cezhraničnom priestore?
  • Aké sú inštitucionálne možnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými organizáciami?
  • Ako ďalej v online vzdelávaní po koronakríze bezpečne?

 „KIDSAFEDU – bezpečnosť online pre deti v cezhraničnej oblasti“

4 skupiny =  4 témy = 4 problémy = 4 facilitátori

  1. (SK-HU-EN) maďarsko- slovenské partnerstvá – facilitátor: Andrea Lelovics, projektový manažér
  1. (HU-EN) Deti a cyberbullying: facilitátor: Varga Aida, pszichológus
  1. (HU-EN) Detské práva online facilitátor: Bárdossy- Sánta Nóra, právnička
  1. (HU-SK) IT bezpečnosť detí : facilitátor: Pomichal Patrik, odborník v oblasti IT

14:30 – 15:00           Riešenia počas DIGITALSKILLS hackathon

 

15:00 – 15:30           Spoločné návrhy konferencie 

Jazyk konferencie je maďarský, slovenský, v časti hackathon ak budete potrebné facilitujeme aj po anglický. Prezentácie budú k dispozícii v maďarskom a v slovenskom jazyku na stránke www.kidsafedu.eu.

(Podrobné informácie o programe sú k dispozícii na www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu).

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je súčasťou Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

————————————————- – ———————————————— – ———–

Obsah pozvánky a informácie poskytnuté na podujatí nemusia odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe.

Kontakt: Lívia Bott Domonkos – koordinátor konferencie

Kontakt IT podpora: Patrik Pomichal patrik@pomichal.sk

Kontakt OZ FutuReg: www.futureg.sk oz@futureg.sk, 0917 737 076

26.5.2021 POZVANKA KONFERENCIA DIGITALSKILLS HACKATON KIDSAFEDU