Projekt KIDSAFEDU Interreg HU-SK

Naše OZ v spolupráci s Nadáciou Hintalovon, s OZ Synergic a s obcou Trstice sa v marci 2021 pustilo do projektu KIDSAFEDU.

Cieľom projektu je poskytnúť podporu vzdelávacím inštitúciám, rodičom a rodinám v slovensko-maďarskom západnom pohraničnom regióne a predchádzať kybešikane, venovať sa bezpečnému online prítomnosti a vzdelávaniu, digitálnym znalostiam a obťažovaniu na internete. Dlhodobým cieľom je aj cezhraničná výmena osvedčených postupov a vytváranie sietí.
NEPRIAME CIELE
– Posilnenie cezhraničnú súdržnosť a spoluprácu v online vzdelávaní
– Zlepšenie vzájomného porozumenia a zbližovania medzi vzdelávacími inštitúciami a odbornými organizáciami na západnom Slovensku a v Maďarsku
– Vytváranie spoločnej cezhraničnej identity vo vzdelávaní s témou advokácie online práv detí
PRIAME CIELE
– Vypracovanie metodických balíkov pre dospelých pri zaobchádzaní sa kyberšikany a pri prevencii online nebezpečenstva
– Vypracovanie a otestovanie špeciálneho plánu metodologickej prípravy pre pedagógov a rodičov
– Vývoj a prezentácia programu mediácie vo vzdelávaní na školách v pohraničnom regióne
– Dosiahnúť, aby internetová bezpečnosť nebola tabuizovanou témou
– Vytvorenie propagačnej kampane, ktorá nabáda ľudí, aby verejne hovorili o kyberšikane, nielen keď sa s tým náhodou stretnú
Cezhraničný prístup projektu je silný. Do aktivít plánovaných v projekte sú zapojení edukační a odborní aktéri zo Slovenska a z Maďarska. Online bezpečnosť na školách i doma je medzinárodným fenoménom. Samotný maďarský alebo slovenský vzdelávací systém nestačí
znížiť úroveň digitálneho nebezpečenstva. Odborná príprava na Slovensku aj v Maďarsku by pomohla znížiť úroveň tohto negatívneho problému.
V roku 2019 každý druhý žiak sa v prieskume vyjadril o vôle vzdelávať sa online, interaktívne a zaujímavo o bezpečnom internete a svojich online právach.
Príručka pre študentov, učiteľov a rodičov sa pripraví v dvojjazyčnej verzii, ktorá uľahčuje vzájomné akceptovanie prijatia a synergické reakcie.
Výskum a zhromažďovanie najlepších prípadov budú mať svojou povahou cezhraničný charakter.

Návrh projektu je založený na základe nasledujúcej východiskovej situácie:
1. Študenti trávia väčšinu času v škole a na internete. Učitelia sa veľmi málo pripravili na výučbu online konflikov a bezpečnosti detí v online prostredí, pretože učitelia nie sú ani informatici, ani právnici.
2. Prístup k informáciam je čoraz ľahší. Preto musia byť pedagógovia pripravení riešiť bezpečnosť online a predchádzať online kriminalite.
3. Partneri projektu sa dlhodobo venujú odbornému vzdelávaniu, rozvoju IT riešení a advokácii detským právam. OZ FutuReg (VP) vo výskume 2019 poukázalo na šokujúce údajé o uplatnení online práv deti na Slovensku ako aj Unicef v zahraničí a Hintalovon (P2) v Maďarsku.
4. Kvôli koronavírusu od jari 2020 každý druhý rodič sa stal súčasne online učiteľom. Prístup k informáciám a poznatkom sa vďaka technologickému pokroku stáva ľahším, nebezpečenstvo však tiež rastie. Posledný výskum v oblasti kyberšikany detí je smutnou správou v Maďarsku aj na Slovensku.
5. Ak sa vyučuje online, je stále viac nebezpečenstva. Ak rastie online priestor, rastie kriminalita.
6. Digitálni rodičia sa venujú na sociálnych sieťoch tejto tematike, odborne však je to práve nadácia Hintalovon, ktorý vytvára know-how v Maďarsku.
7.Cezhraničná situácia a skúsenosti ukazujú, že v posledných rokoch došlo k významnému nárastu online prítomnosti detí na internete. Rodičia, pedagógovia a riaditelia škôl sa na mnohých miestach sťažovali na prítomnosť a nebezpečenstvo online. Ak sa zýši online priestor, zvýšia sa aj riziká.
8.Hoci je kyberšikana čoraz bežnejšia, nehovoríme o nej. Rodičia týraných detí sa často boja a popierajú skutočnosť, lebo si myslia, že tento jav je prehnaný.
9. Učitelia nekonajú, pretože sa boja, že nedokážu vyriešiť situáciu, a riaditelia škôl sa musía starať o povesť školy.
10. V súvislosti s kyberšikanou sa pasivita stáva dôvodom pre nové trestné činy a zneužívanie detí. Tieto východiská sú najdôležitejšie pri riešení online bezpečia detí na oboch stranách hranice.